Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА НРБ[1]

 

Др. Главен прокурор,

Ръководството на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България счита за необходимо да Ви изкаже недоумението си от факта, че някои членове на клуба са били редовно призовавани от Районната прокуратура /прокурорите Кр. Милев и Ст. Николов/ на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за прокуратурата и са им били направени официалните устни предупреждения, които предвижда този член.

В чл. 7. изрично се говори за “престъпление или правонарушение”, каквито Клубът не е извършил, нито се готви да извърши. Неговото право на учредяване и съществуване /без необходимост от юридическа регистрация, тъй като представлява сдружение с идеална цел и учредителите не желаят той да бъде юридическо лице/ е регламентирано от чл. 52., ал. 1. от Конституцията на НРБ. Позоваването от страна на Районния прокурор на чл. 134. и следващите от Закона за лицата и семейството ръководството на Клуба ни счита за неоснователно. Споменатите членове фиксират начина на регистрация в съда, а не необходимостта от нея.

Въз основа на казаното дотук, ръководството на Клуба Ви моли, др. Главен прокурор, да отмените предупрежденията, отправени от районните прокурори към гражданите: Мария Бойкикева, Евгения Иванова, Малина Петрова /която – при това – не е член на Клуба/, Ивайло Трифонов и Желю Желев. Тези предупреждения имат характера на съдебна мярка /чл. 8., ал. 2., т. 4. от Правилника за прилагане на Закона за прокуратурата/, която – според направените по-горе уточнения – е лишена от основание.

   

16. XI. 1988                                 

 

От ръководството


[1] Това е вторият документ на Клуба след неговото учредяване.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home