Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА НРБ

КОПИЕ: ДО ОБЩЕСТВЕНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ В НРБ

КОПИЕ: ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ В НРБ

КОПИЕ: ДО ЧЛЕНОВЕТЕ КА КЛУБА ЗА ПОДКРЕПА НА ГЛАСНОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО Б БЪЛГАРИЯ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

  

От учредяването на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България /3.XI.1988 г./ и досега, както програмната декларация, така и всички информации и обръщения на ръководството, бяха изпращани веднага и до средствата за масова информация, но нито веднъж не намериха отзвук. Постъпките за осигуряване на помещения за заплануваните публични лекции и разисквания останаха без отговор. Опитите ни за диалог с държавните и партийни органи бяха посрещани с все по-нарастваща враждебност, заплахи и репресивни мерки, провеждани досега от Главно следствено управление и Общинските комитети на БКП.

На 31 май тези мерки внезапно се превърнаха във "всенародно негодувание" срещу "демагозите, родоотстъпниците и предателите" от Клуба, "оповестено" на митинга от Лазар Стамболиев, председател на Градския комитет на ОФ. На 1 юни, светия Ботев празник, ден на национално единство, клеветите по адрес на Клуба и опитът да се изхвърли от националната цялост голяма част от националната интелигенция бяха повторени от генерал Христо Добрев, заместник-министър на отбраната. Кампанията продължава с провеждане на събрания по низовите партийни организации. Различни лектори, според собствения си ораторски талант, "клеймят" членовете на Клуба с различни епитети.

Това очевидно е във връзка със създадените усложнения с положението на българските граждани, изповядващи исляма. Отношението и поведението на Клуба по този въпрос е в рамките на декларираните от него принципи за открито, свободно обсъждане. И в случая спазването на тези принципи може да осигури трайно решение на въпроса за нашето национално единство и държавна цялост на Родината ни.

Това е единственият начин да опазим безупречно чисто името на България пред международната общественост, като не поставяме на риск и процесите на икономическо сътрудничество и развитие.

Настояваме средствата за масова информация да поместят настоящата Декларация, както и списъчния състав на Клуба, за да разбере обществото кои са оклеветените и какви са технате истински позиции. Да разбере, че ние искаме конструктивно да помогнем на гласността и преустройството в България.

Ние все още се надяваме на диалог с държавните и партийни органи, като мислим, че това е единственият правилен път, който може да ни изведе сред голямото семейство на цивилизованите страни.

В този изключително тежък за България момент всички се нуждаем от гласност, демокрация и сплотеност.

 

 

РЪКОВОДСТВО НА КЛУБА ЗА ПОДКРЕПА НА

ГЛАСНОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

28.06.89 г.

София[1]


[1] Датата и "София" - прибавени на ръка.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.