Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

НА НРБ

КОПИЯ:

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА НРБ

ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ  

 

Др. Председател,

 

На 5 и 6 май т.г. в различни управления на МВР бяха отведени и разпитани от следователи от Главно следствено управление следните лица:

 

Борис Спасов – полковник о.з.

Борис Христов – поет

Валентин Томов – социолог

Георги Величков – писател

Георги Николов – журналист от Бургас

Деян Кюранов – политолог

Проф. Димитър Аврамов – изкуствовед

Дучо Мундров – кинорежисьор

Евгения Иванова – писател

Доц. Д.р Елка Константинова – литературовед

Ст.н.с. д-р Желю Желев - философ

Проф. Д-р Иван Джаджев – изкуствовед

Проф. Иван Марев – педагог

Йордан Василев – литературовед

Константин Аджаров – философ

Доц. Д-р Николай Василев – философ

Ст.н.с. Петко Симеонов – социолог

 

Възможно е да има още задържани, за които не знаем. Възможно е задържанията да продължават. С разрешение за обиск, подписано от прокурори, чиито имена не се четат, и печат на Главна прокуратура бяха извършени претърсвания в домовете на: Деян Кюранов, Евгения Иванова, Георги Величков, Желю Желев и Иван Марев. При обиските бяха иззети както документи от архива на клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България, така и лични книжа, документи и кореспонденция на обискираните. От дома на Желю Желев беше взет авторовия екземпляр на собствената му книга “Фашизмът”, а от Евгения Иванова – петдесетина страници от романа, който тя пише в момента.

Повод за тези репресивни действия беше едно обръщение от група български граждани, което трябваше да бъде внесено за разглеждане от Десетата сесия на Народното събрание. Тъй като документът също ни беше иззет при обиските, не можем да го приложим тук. Обръщението беше изготвено от неспециалисти и в него сигурно имаше неточни формулировки или недостатъчно обосновани твърдения. Общият дух, обаче, показваше искрения стремеж на част от нашето общество да помогне на Висшия законодателен орган в неговата трудна и благородна задача. Обръщението целеше да се внесе яснота и спокойствие в сегашния момент от живота на обществото, да се обвържат със закони необратимите процеси на преустройството в НРБ, както и да се дадат гаранции за стриктното изпълнение на членовете от действащата конституция на НРБ.

Вместо да стигне, обаче, до Вас, то спря при следствените органи на МВР. По този начин бе грубо нарушено конституционното право на всеки гражданин или група граждани да се обръщат с молби, запитвания, искания или предложения до Народното събрание. Макар че притежаваха формални разрешения за разпити и обиск, следствените органи извършиха неоправдано посегателство върху личността и жилищата ни, тъй като много добре знаеха, че никой от нас не е нарушавал, не нарушава и няма да наруши нито един от действащите в страната закони.

Поради всичко гореописано, ние остро протестираме и настояваме:

Да бъдат наказани лицата, дали разрешения за тази репресивна акция.

Да ни се върнат всички документи, лични и на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България, иззети при обиските.

Да се осветли обективно нашия случай в средствата за масова информация и по този начин да се избегнат вероятните слухове, за които нито държавните органи, нито ние ще носим отговорност.

 

9.V.1989                     

 

С уважение:

 

Георги Величков 

Евгения Иванова 

Иван Джаджев 

Йордан Василев 

Петко Симеонов 

Деян Кюранов 

Борис Спасов 

Дучо Мундров 

Николай Василев 

Елка Константинова 

Димитър Аврамов

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.