Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

ПРОТОКОЛ

от заседание на Федеративния съвет на Федерацията на клубовете

за демокрация от 30.06.1991 г.

 

Г-н Симеонов: Имам честта да открия първото заседание.

ФКД има собствена политика, платформа, стояща на либерални позиции, с идентична членска маса. Смятам, че всички ще бъдем на висотата на политическата задача.

ПРИСЪСТВАЩИ:

 

1. Петко Симеонов

2. Вася Илиева

3. Борис Иванов

4. Диан Гладичев

5. Николай Поляков

6. Никола Папазов

7. Еленко Божков

8. Вл. Димитраков

9. Ал. Бояджиев

10. Петранка Евтимова

11. Нейчо Неев

12. В. Панайотов

13. Л. Зумпалов

14. Н. Лазаров

15. Цеко Цеков

16. Н. Георгиев

17. Ст. Петров

18. Илия Джамбазов

19. Вълчо Куртев

20. Янка Иванова

21. Ст. Томов

22. Иван Евтимов

23. Ромила Георгиева

24. Аглая Шамлиева

25. Мариана Белорешка

26. Иван Карадочев

27. Станка Райчева

28. Н. Близнаков

29. Нешко Нешков

30. Р. Байрактарска

На заседанието присъстваха като гости по лична покана на г-н Симеонов господата Васил Къдринов, Славян Сапарев и Константин Тилев.

Г-н Симеонов: Проектът за дневен ред е раздаден. Получихме и писмо от Филип Димитров. То съдържа няколко въпроса към нас.

1. Приемате ли решенията на Националната конференция на СДС от 22 юни?

2. Становище по конституционния проект.

3. Поддържа ли се становището за разпускане на Парламента на 17.07 и провеждане на избори през септември?

4. При колебание относно решенията на Националната конференция на СДС как си представят предизборната структура на СДС - коалиция или нещо друго?

5. Какъв е възгледът им за бъдещото правителство?

6. Какви споразумения трябва да се сключат за постигане на изборна победа?

Предлагам към единадесетте точки на дневния ред да се включи и информация за заседанието от вчера на политическите лидери.

Предложения за дневен ред - допълнителни въпроси.

Е. Божков: Във връзка с последната конференция на СДС предлагам да разгледаме отношението на АСП към Илия Джамбазов от Пазарджик и да изразим отношение.

Приема се с консенсус.

Е. Божков - информация по т. 12 от дн. ред.

На заседанието на лидерите на организациите и движенията в СДС /четвъртък, 7.06.91/ присъстваха: Ф. Димитров, Хр. Иванов, М. Дренчев, П. Дертлиев, Б. Пройчев /Подкрепа/, д-р Св. Спасова, Едвин Сугарев, Тихомир Крайнин, Л. Павлов, Хосе Канети, Ст. Савов, Л. Собаджиев, Е. Божков. Основните теми бяха същите като нашия дневен ред. Откроиха се няколко мнения:

д-р Дертлиев: Най-важен е въпросът за толерантността. Националната конференция беше много полезна. СДС-движение възприема гражданските клубове като помощни органи. Предлагаме обща бюлетина с две листи. Относно Конституцията - поддържаме саморазпускането на ВНС. Подчертано сме за социално пазарно стопанство.

Ст. Савов: Защо имаше делегати, които не гласуваха? Защо се дават пресконференции, които оспорват решенията на НК на СДС? Опитите на Клубовете да станат либерали са смешни. Не е възможно да не се приемат решенията на НК на СДС. Влизайки във властта, ние станахме съглашатели. Аз съм за обща бюлетина без условия и обща кампания.

Хр. Иванов: Аз съм за преференциалност в ЦИК.

Бойко Пройчев: КТ "Подкрепа" може да проведе самостоятелна предизборна кампания.

Добре е изборите да бъдат през октомври - това значи повече време за кампанията.

д-р Св. Спасова: Важно е да знаем дали БЗНС "Н.П." ще подпише Конституцията и как СДС ще иде на избори и дали изобщо ще иде на избори.

Ал. Йорданов: Статията ми във "Век 21" не е насочена срещу никого. Но СДС-център парализира Парламентарния съюз на СДС и затова не можа да проведе своята теза в Парламента. Страх ме е, че отново ще вкараме некачествени депутати. Искам да се договорим какво ще правим СЛЕД изборите. Искам да знам в бъдещия парламент лидерите на БСДП и БЗНС "Н.П." ще правят ли коалиция с БСП за правителство?

Канети: Нека се съгласим, че подтискането на идеята за "синя партия" е резултат от действията на 39-те.

 

Решения не бяхя взети. От ОДЦ не се изказа никой.

 

Г-н Симеонов: Никакви илюзии относно разногласията. Формира се следното становище: СДС е създадено от ДС и БКП. Това не засяга просто лидерите, а всички активисти /операция "Клин"/. Искат този валяк да мине през цялото СДС.

Димитраков: Нямаше ли опит за съгласие?

Божков: Не забелязах такова нещо.

Н. Неев: Най-големият недостатък на нашата опозиция е, че не помни какво е правила преди и какво е смятала да прави след това.

В. Панайотов: Бих желал информацията, изнесена от Е. Божков да бъде допълнена със становищата на БСДП, Зелената партия, Конституционния форум, БЗНС "Н.П.", ОДЦ.

 

По т. 1 от писмото на Ф. Димитров

 

Г-н Симеонов: В документа, приет на НК на СДС, има противоречие. Политическите принципи противоречат на промените в Статута на СДС. Статутът е приет от НКС на СДС, учреден като коалиция.. Може ли статутът да бъде променян от форум, който не е упълномощен? Не е въпроса за "синя партия", а за опита да се завладее СДС. "Гражданските комитети утвърждават решенията на КС на СДС, гражданските комитети и КС на СДС си взаимодействат” – това на практика означава два организационни центъра.

Целта на гражданските комитети е явно нова органицация с глас в КС на СДС. Остава да се свика Национална конференция на гражданските комитети, за да се основе нова партия. Бойко Пройчев заяви, че ще цепят СДС, ако не влезат в КС на СДС с равностоен глас. А и какво значи "Широк обществен форум"? Структурата на СДС на практика би станала следната: граждански комитети, местни КС, общински КС, районни КС, НКС, Национална конференция. Следователно Клубовете не са структура на СДС. Върховен орган става Националната конференция на СДС, следователно коалицията изпада, създава се "синя партия" и СДС се превзема от дадени личности. Ако тази крачка не се вижда от някой, значи, че този, който не я вижда, просто не иска да я види.

Предлагам да излезем със следното становище:

1. Разглеждане на статута на СДС.

2. Решенията на НК на СДС от 22.06 са политическа реалност и ние ще ГИ ИМАМЕ ПРЕДВИД, но няма да им са ПОДЧИНЯВАМЕ.

3. Призоваваме НКС да действа съгласно приетите от нас принципи при създаването на коалицията. За нас НКС е върховен орган.

Имате думата.

Недялко Лазаров: Предлагам анализ на основните реалности.

1. Хората в България не са разделени в своите политически ангажименти и интереси, а на базата на "класи".

2. Електоратът се влияе от външни и случайни фактори. В случая имаме революция в чаша вода. Би трябвало да се очаква, че тази революционна вълна ще премине. Ще се търси доверие, но не на фрази. Политиката е борба за власт. Важно е как ще се постави въпроса: първо демократи и второ антикомунисти или обратното. Мисля, че е нужна сериозна прагматична политика - антикомунизъм /от типа на американския, без много фрази/.

С. Томов: НК изказа някакви препоръки към КС. От тази гледна точка в никакъв случай не може да става дума за решения и то задължителни. Дори съобразяването с тях е заплаха. Разликата е една стъпка. Предложенията на "39-те", както ги нарича пресата, са конгломерат от опит за укрепване на революционната вълна и запазване на коалицията. Рискуваме нашата разумна позиция да бъде иззета от аутсайдери в предстоящите избори. Предлагам НК на СДС да я наречем КОНСУЛТАТИВНА.

В. Панайотов: Думата сме я казвали неведнъж първи. И за либералната платформа, и за толерантност, и за разум, но нито веднъж не я казахме ясно и своевременно. Ако и този път мълчим, ще загубим. Какво значи "по-представителна конференция"? Колкото до двата документа, трябва да уважим желанието на активистите на СДС за единение. Документът, написан от "39-те", е сериозно предложение за компромис, което трябва да имаме предвид.

Н. Георгиев: НК на СДС не беше представителна не само количествено, но и качествено, т.е. бяха подбрани хора, които да подкрепят "революционната вълна".

Трябва да излезем с много ясна позиция, за да не загубим хората си. Неволно или не, ние придобиваме образа, който БСП гради за нас пред народа. Изказването на Стоян Ганев беше манипулация.

Станка Райчева: Смутена съм от метафизичния характер на коментариите. Предлагам по-бързо да минем към конкретни, предстоящи неща. Принципите - възприемане по принцип. Колкото до статута - след като го е изработил НКС, такъв форум не може да го променя. Във Варна не възприемаме решенията на НК на СДС като задължителни. Вършим си работата. Синята партия е фантом. Решенията на нашата конференция са достатъчно разумни, трябва да ги популяризираме.

Ив. Евтимов: Борбите за власт в СДС не са нещо ново. Американските специалисти бяха изумени, че може да има коалиция, без да е ясно какво ще бъде коалиционното правителство. Необходимо е споразумение за общо коалиционно правителство.

Р. Байрактарска: Настроенията в КС в Кюстендил са проекция на отношенията в НКС на СДС. Възприемам идеята за граждански комитети като опит да се тушират партийните интереси. В последно време БСП умело успя да насочи погледите на хората към борбите за власт в СДС. Не виждам заплаха от гражданските комитети и "синя партия". Трябва да мислим за общото бъдеще.

Б. Иванов: Трябва да работим за единство на СДС. Гражданските комитети в Станке Димитров не са опасност. Да се опитаме да решим по соломоновски.

Вълчо Куртев: Чудя се защо нещата не вървят. Защото отгоре не върви. Правихме избори за "синя идея". След това се създадоха парламентарните групи, започнаха дрязгите. Връзката на НКС с провинцията е скъсана, няма я. Националната конференция трябва да има задължителен характер. Не бива партийната организация СДС да застава срещу непартийната организация "Подкрепа". "Подкрепа" е в предприятията, тя е нужна. Гражданските комитети и синята партия не са опасност. Като изключим персоналните обиди, Националната конференция реши добри неща. Решенията на НК на СДС трябва да имат легитимен характер, иначе няма смисъл. В нашата Федерация все още не се знае кой и от чие име говори, кой взема решения, кой дава нареждания.

Г-н Симеонов: Пристигнаха становищата на БСДП /още не е прието/ и на Зелената партия /прието е/. Чете ги.

Искам да кажа, че Конференцията не е Трета, а Четвърта.

Ст. Райчева: Не може да се оспорва легитимността на НК на СДС. Има определено финансови причини за малкия брой на присъстващите.

В. Куртев: Хората питат едно: Разбрахте ли се, обединихте ли се?

Вл. Димитраков: Изграждането в момента на граждански комитети има подтекст - те определят кандидатите, защото нямат пристрастия към партии по места, служат като катализатор за обединението. По места ситуацията е различна за всеки конкретен район. Машинациите трябва да се разкриват внимателно, за да не губим електорат. Не бива да се обявяваме СРЕЩУ решенията на НК на СДС, да заявим, че ще се съобразяваме.

Н. Папазов: Предложено е пряко преминаване на Клубовете в гражданските комитети, но не може да се води диалог. Да признаем Националната конференция за легитимна, значи да признаем ръководната роля на гражданските комитети, страничен диктат.

Джамбазов: Вървим към общи формулировки. Убеден съм, че ние не сме организация, която ще осигури единството на СДС. Къде е мястото на Федерацията? Отношението между личностите в КС на СДС е отражение на политически реалности.

Белорешка: Трябва да се съобразяваме с политическите реалности:

1. вървим към избори

2. проведе се НК на СДС

3. граждански комитети

В правния смисъл на думата решенията на НК на СДС имат само морален характер. Предлагам ФКД да излезе със становище решенията на Нац. конференция да бъдат основа за политическо споразумение.

Вася Илиева: Има няколко нива на разумност. За каква разумност става дума? Не бива да се абсолютизират разногласията. В провинцията нагласата е друга. Гражданските комитети се възприемат като опит за консолидация на опозицията. Да не бъдем крайни по отношение на НК на СДС. В най-малката провинция е безнадеждно и аматьорско.

Аглая Шамлиева: Мисля, че ще имаме една платформа и преференциална листа. Да се обединим около прагматизма без да игнорираме НК на СДС.

П. Евтимова: Да заявим, че ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАМЕ. Формулировка като на Зелената партия, да няма конфронтация. Започването на разговорите например беше верен политически ход - отрезви 39-те. Забравяме кандидатурите за местни органи на властта, мислим само за Парламента. Гражданските комитети ще си разкрият истинското лице при издигането на кандидатурите. Би трябвало да са в помощ на СДС. Масля, че ще се опитат да наложат "хегемона на масата от безпартийни" над партиите и ангажираните активисти.

Сл. Сапарев: "Ще се съобразяваме с ПРЕПОРЪКИТЕ, а не РЕШЕНИЯТА на НК на СДС. Стои и въпроса за една платформа и преференциални листи. Ако СДС се раздели на коалиция и движение, това означава две платформи. Ако има 3 листи, както предлага Зелената партия, това значи 10-15% за ФКД. Ако имаме обща листа - много повече. В Пловдив не може да има единство, трябва да има поне преференциални листи.

Г-н Симеонов: Различните мнения са различни не по същество, а по реалности /опит и ситуация/. Не може и не бива да пренасяме опита на един град механично в друг. Трябва ни балансирано, даващо свобода според спецификата на района, защитаващо позициите ни решение. Предлагам ви следния текст: ...................

Н. Георгиев: Трябва да е по-категорично. Национално движение с конструктивен характер може да бъде или фашнзъм, или комунизъм. Освен това, ако листата е разделена на три, какво ще правят гражданските комитети?

По т. 2 от писмото на Ф. Димитров

Г-н Симеонов: Предлагам ви проект за становище.

Сл. Сапарев: Ако искаме да влезем в Европа се нуждаем от Конституция и Избирателен закон.

Н. Неев: Конституцията бетонира властта на БСП. Прие се 3/4 от нея.

Това значи, че БСП няма да падне под 25% в близките години. Има противоречия между членовете на Конституцията. Трябва да сме наясно дали тя е необходима за България.

П. Симеонов: Ако има пасаж с недостатъци в Конституцията и подчертаем, че тя едва ли решава реформата и въпреки това я подпишем, има опасност от патова ситуация с обратен знак.

Близнаков: Започваме трето четене. Ако има предложения - дайте ги до вторник. Според мен Конституцията като цяло е съобразена с Хартата за правата на човека.

Е. Божков: Добре е да искаме широко обществено достояние на конституционния проект, да искаме референдум.

Предлагам: публикация на варианта от второ четене и търсене на форма за обществена подкрепа.

В. Панайотов: Необходима е комисия от юристи-симпатизанти, която да уточни важните дефекти на Конституцията.

Вл. Димитраков: Какво значи пасажа: "Всяко народно събрание може да променя Конституцията"?

Ив. Карадочев: ФКД е политическа организация с либерална платформа. Затова призовавам да призовем отново депутатите да напуснат Парламента и да предизвикат криза.

Г-Н Симеонов: Моля за аргументация. Не съм сигурен, че това е добро, но можем да накараме парламентарната група да напусне.

Куртев: Ще се съобразят ли с нашето мнение?

Г-н Симеонов: Убеден съм, че да.

П. Евтимова: Конституцията може да не е съвършена, важно е да има парламентарна демокрация. Трябва да се приеме Конституцията.

Байрактарска: Не мисля, че Конституцията "ще отприщи" законите. Тя просто узаконява властта на комунистите.

Ст. Райчева: не можем да изкажем мнение сега. По думите на Ескенази и Ал. Джеров тя спъва реформата и общественото развитие. Предлагам: с или без Конституция - на 17.07. разпускане на ВНС. Тази позиция се подкрепя и от БЗНС /каз./ Конституцията не бива да се приеме в този вид.

Г-н Симеонов: Трябва да мислим какво ще стане и в единия и в другия случай - с или без Конституция.

Г-н Близнаков: Моля за конкретни аргументи.

Г-н Папазов: Да не забравяме, че френската конституция има 60 поправки, въпреки че е демократична.

Г-н Иванов: Нужен е популизъм. Негласуването на Конституцията ще увеличи броя на негласувалите в бъдещите избори.

Г-н Георгиев: Неприемането ще бъде удар срещу парламентаризма.

Г-н Неев: Колебая се. Обстановката в СССР е опасна.

Г-н Поляков: Ако Конституцията се приеме до 17.07, то това ще бъде под натиска на Президента. Тя ще бъде недъгава, защото Конституция може да се приеме само на основата на национално съгласие. В този проект има грубо нарушение на разделението на властите, окастрени са правата на Правителството и Парламента.

Г-н Лазаров: Тази или по-добра Конституция - това е въпросът.

Г-н Томов: Има вероятност след 2-3 години кризата да се задълбочи. Комунистите може да използват този прецедент за да бутнат Парламента, в който имаме мнозинство. Учудва ме максимализма.

Г-н Панайотов: Аз съм за демократична офанзива в третия рунд.

Г-жа Шамлиева: Играта с Парламента е опасна. Всеки подкрепя Правителството. Нашите депутати ликвидират своето политическо бъдеще, ако не подпишат Конституцията. Президентът заяви, че приемането на Конституцията не е необходимо условие за разпускането на Праламента. Каква ще е ползата от оттеглянето на подписите на депутатите ни за ФКД?

Г-н Карадочев: Има поне два повода, достатъчно сериозни за напускане - бюджета и имуществата на БСП. Целта е единение на СДС. Интересува ни победата в изборите.

Г-н Къдринов: Докога "помитане", "сваляне", защо боравим с образа на врага? С разприте си СДС се представя като деконструктивна сила. Да вървим по пътя на еволюцията, без кръв.

Г-н Близнаков: Ние не търсим ПОВОДИ за излизане. Просто не виждаме ПРИЧИНА. Неприемането на Конституцията е удар върху принципите ни. Политическият компромис е духът, към който се стремим.

Г-н Цеков: Убеден съм, че ако поставим на риск сигурността на хората, те ще се оттеглят от нас.

Г-н Папазов: Политиката е игра на реалности, а не на мечти.

Г-н Симеонов: Становището на БСДП е прието, разцеплението е факт. СДС излиза минимум с две листи.

Предлагам да обединим моето с предложенията на Лазаров, Близнаков и Евтимов.

Янка Иванова: Имам готов обединителен текст. /Чете го/

Н. Лазаров: От него не става ясно кои сме.

Г Куртев: Имаме си платформа, облика ще определим на Конференцията.

Г-жа Евтимова: Не е ясно приемаме ли решенията на НК на СДС за задължителни.

Г-н Близнаков: Федеративният съвет да вземе решение, след като проведе консултации.

Г-жа Райчева: Категорично възразявам срещу това изпълнителен орган да взема решения.

Г-н Джамбазов: Да вземем отношение по разцеплението на СДС.

Г-н Георгиев: Гражданските комитети към кого ще бъдат?

Г-н Панайотов: Текстът е балансиран. Предлагам да включим и.... /чете/

Текстът се гласува.

ЗА – 25

ПРОТИВ - 6, Лазаров, Томов, Близнаков, Георгиев, Джамбазов, Папазов

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1 Димитраков

Г-н Симеонов: Да го формулираме като препоръка - излизане, негласуване. Разпускане на ВНС на 17.07 с или без Конституция, ако има Конституция, да я подпишат.

Г-н Карадочев: Предлагам да напуснат и да не гласуват тази непълноценна Конституция.

Г-н Евтимов: Ако се появят непреодолими пречки за приемане на Конституцията - да излязат.

Г-н Божков: Чрез отношението си към Конст. определяме и отношенията си с другите политически сили в СДС в предстоящите избори. Отношението ни към нея трябва да бъде потвърждение на коалиционния принцип и либерализма.

Г-н Томов: Усещам амбиция да бъдат изгонени депутати от Парламента. Против съм да ги насилваме.

Г-н Симеонов: Ако се постигне съгласие по най-важните въпроси - бюджета и имуществото на БСП - да подпишат, ако не - да напуснат.

Г-н Папазов: До 17.07. трябва да се гласува Избирателния закон. Как ще се гласува и бюджета в такъв кратък срок?

Г-н Симеонов: Във всички случаи трябва да влезем в изборите като конструктивна сила.

 

По т. З от писмото - пълно единодушие - разпускане на ВНС 17.07

избори – септември

 

По т. 4 Ние в изборите

Г-н Симеонов: Ако няма единна листа, ще събираме нормалните хора. Искам решение за продължаване на разговорите. След 2 седмици започва да излиза всекидневник и седмичник на Клубовете.

Г-н Куртев: Необходим е тест за кандидатите.

Г-н Симеонов: Работим за кандидати за всичко, единство и единна листа на СДС, ако това се окаже невъзможно - не сме в една листа с БСДП.

Г-н Божков: Да гласуваме за предложенията.

Г-жа Евтимова: Заявяваме, че искаме политическо споразумение. Трябва да настояваме за условията.

Г-н Божков: Трябва ни национален фонд от личности, които ще са готови и ще могат да управляват страната в административната, съдебната и др. власти. Чака ни тежък кръст, трябва да сме готови. Предлагам кандидатурите да се издигнат до края на юли, до 2.08. - да бъдат представени във ФКД. Нужна е методика за подбор, тест.

Поляков: Тези становища не са становища.

Г-н Симеонов: Предлагам следното решение: Изпълнителното ръководство да развие становището на Федеративния съвет, като прецени в един добре аргументиран текст обстоятелствата и при приемане и при неприемане на Конституцията.

Г-н Димитраков: Имуществата на партиите е неизпълнимо условие.

Г-н Симеонов: Нека поработя по текста и по кореспондентски път да получа мнението ви.

Г-н Панайотов: Трябва да си кажем думата.

Г-жа Евтимова: Искаме ли в нашето заявление да има капан, който предрешава нещата /имуществото/? Съгласни ли сме, или не нашите депутати да подпишат Конституцията? Трябва да сме наясно по тези въпроси.

Г-н Симеонов: Не може да се постигне компромисен текст. Трябва да направим текст-позиция.

Г-жа Райчева: Предлагам да останат условията за бюджета и избир. закон, а имуществото да отпадне.

Г-н Близнаков: Що се отнася до избирателния закон, трябва да знаем, че принципите ще се обсъждат от политическите сили и това не зависи от нас.

Текстът за работата по Конституцията се прие с консенсус.

 

По т. 5 от писмото

С консенсус:

  - ново политическо споразумение

  - платформата на новото правителство да е продължение на досегашната платформа

 - досегашните министри на СДС да останат.

 

По т. 6 от писмото:

С консенсус:   

подкрепяме преговорите с БЗНС /оранжев/

Конституционния форум

Бизнес-партията

Г-жа Райчева: ДПС е разцепено на три. Не бива да подминаваме този факт.

Г-н Божков: Интелектуалния потенциал на турците към кого клони? Не е ли добре СДС да договаря отношенията си с ДПС на регионално равнище.

Г-н Симеонов: Комунистите са подготвили ударен клип с турците. Трябва да се внимава.

Г-жа Иванова: Въпросът при нас е решен дори на общинско равнище, но е необходим човек от Национална координация.

 Г-н Карадочев: Важни са и отношенията с монархистите. Нека на регионално равнище се правят договаряния

 

Бе постигнат консенсус. Реши се да не се излиза на общи митинги с тях.

Избор на Изпълнително ръководство.

 

Г-н Симеонов: Съгласно Устройствения правилник, то се състои от 11 души. Един е председател и влиза по право. Следователно ще избираме 10 души. Предлагам да са предимно хора от София по физически и материални причини.

Предлагам:

 

1.     П. Евтимова

2. Б. Къдринов

3. А. Шамлиева

4. М. Тодоров

5. Е. Божков

6. Д. Гладичев

7. Ив. Евтимов

8. В. Панайотов

9. Вл. Димитраков

10. Г. Мишев

 

Имате думата за предложения.

Г-н Иванов - Предлагам Илия Джамбазов.

Г-н Джамбазов си направи отвод поради голяма заетост.

Г-жа Райчева: Така предложеният състав е много "монолитен". 

Предлагам:

 

Христо Иванов

Борис Иванов

Нейчо Неев

Н. Поляков

Е. Божков: Мисля, че г-н Христо Иванов е твърде зает в ЦИК и няма да може да работи и в Изпълнителното ръководство. Моля това да се счита за формален отвод.

Г-н Иванов си направи отвод поради голяма заетост.

Чрез тайно гласуване бяха избрани следните кандидати:

1. Петко Симеонов - по право

2. П. Евтимова - 26 ЗА            9. Вл. Димитраков - 24 ЗА

3. В. Къдринов - 22 ЗА            10. Г. Мишев – 19 ЗА

4. А. Шамлиева – 27 ЗА            11. Ив. Евтимов - 26 ЗА

5. М. Тодоров - 21 ЗА

6. Е. Божков - 26 ЗА

7. Д. Гладичев - 26 ЗА

8. В. Панайотов-26 ЗА

 

ПРОВЕРИТЕЛНА  КОМИСИЯ

1. Янка Иванова

2. Мариана Белорешка

3. Диан Гладичев

Присъствали на заседанието - 30.

Гласували - 27. Намерени бюлетини - 27.

Изборът е легитимен.

 

За НКС на СДС бяха предложени:

1. Еленко Божков

2. П. Евтимова

3. Д. Гладичев                     

4. Ал. Бояджиев   

5. П. Близнаков

6. Н. Неев

 

Г-н Близнаков си направи отвод поради голяма заетост. Чрез явно гласуване бяха избрани:

1. Петко Симеонов - по право

2. Е. Божков - 26 ЗА

3. П. Евтимова - 23 ЗА

4. Д. Гладичев - 27 ЗА ;

5. Ал. Бояджиев - 24 ЗА

За говорител на Федерацията единодушно бе избрана г-жа Аглая  Шамлиева.

 

Приемане на решение за дата и място на продължението на Нац. Конференция на ФКД

Предложения:

1 седмица след приемане на избир. закон - Шумен

20 и 21 юли                             Казанлък

не по-късно от 3 август /24. 07. -  03.08/

началото на август

10 и 11 август

най-късно 25. 07

Чрез консенсус бе приета датата- 3-4 август

Чрез "явно гласуване  /15 ЗА/ за място бе определен Шумен.

Г-жа Райчева прочете Обръщение към ФС на ФКД и председателя на ФКД г-н П. Симеонов от името на клуб "Демокрация" - Варна.

Г-н Симеонов внесе предложение за дневен ред:

1. Приемане на останалата част от Устройствения правилник

2. Платформата

3. Предизборна програма

4. Нашите кандидати

Г-н Симеонов внесе и предложение за следващото заседание на Изпълнителното ръководство да има готов протокол, който да бъде приет.

Предложение за контактна група /неофициално/

1. Н. Поляков 

2. Н. Неев   

3. А. Димитров

4. Ив. Евтимов

5. П. Симеонов

6. Ив. Карадочев

Следващата сбирка на ФС на ФКД бе определена за 19 или 20 юли

 

Процедура: Да се поемат разноските на хората от провинцията.

Гласува се. ЗА - 27. ПРОТИВ - няма.

Взе се становище по случая Илия Джамбазов.

Решение: Да се отправи запитване от името на ФКД към КС на СДС - Пазарджик /АСП/ по случая и да се изискат доказателства.

 

За протокола:

/Таня Маркова/

 


Copyright 1998-2012®“OMDA”Ltd. All rights reserved.

Home