УКАЗ 56

текстът на указа

 

Указът е издаден на 9 януари 1989 година. Правилникът за неговото прилагане е приет на 15 февруари. Той е елемент от радикалните промени, започнати от Тодор Живков. На 29 октомври 1987 година Политбюро взема решение за разпускане на стопанските отдели в партийните комитети. На 30 октомври Секретариатът на ЦК набелязва конкретни мерки за изпълнение на решението.

Започва изпълнението на решението. По този начин се премахва значителният сегмент от дублирането държава-партия.(Всеки партиен комитет освен с партийните и политическите въпроси се занимаваше и с всичко останало. Поради това комитетите дублираха структурата на общинските или окръжни съвети. Там има отдел Промишленост, в комитета също има отдел Промишленост и т.н.)

Указ 56 недвусмислено показва:

- че Живков започва пазарни реформи. Комунистическият проект е изоставен.

- че Живков иска да запази политическата система (замисълът му (вероятно!) е бил китайския път).

В Указа се определя, че стопанската дейност се извършва на основата на всички форми на собственост (чл.1, ал.2) и основна форма на осъществяване на стопанската дейност е фирмата (чл.2, ал.1). Фирмите могат да бъдат държавни, общински, кооперативни, на обществени организации, дружествени, и на граждани (чл.10, ал.2). Фирмите на гражданите се регистрират в съда чрез заявление. На всички фирми се осигуряват равностойни условия за осъществяване на стопанска дейност.(чл.4, ал.1)

 Стратегията на социално-икономическото развитие на страната се планира от държавата, но фирмите действат, като се съобразяват със закона и пазарните механизми. В Указа и Правилника са разгледани въпросите за акционерната фирма, фирмата с ограничена отговорност, фирмата с неограничена отговорност, фирмите на граждани. Интерпретират се въпросите за несъстоятелността и ликвидацията, за държавното регулиране, чуждестранните фирми, данъците, арендата, ролята на банките, стопанския арбитраж...

 


Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени