ПЪРВИ СПИСЪК НА КЛУБА

  

Списъкът е писан на ръка от Желев. Той се съхранява в неговия архив. След като е провел серия разговори, Желев го прави, за да очертае евентуалния кръг на учредителите. В него са включени лица, с които е предвидено да говори той или някой, който е поел такъв ангажимент. Мнозинството от изброените не подозират за бъдещия Клуб. Повечето от тях са написани с малки имена, което подсказва, че организирането се опира на лични познанства. Фамилиарността в междуличностните взаимоотношения тепърва ще бъде измествана от политичността.

Публикуването на съдържанието на този списък, както и на другите ръкописни списъци има за цел да създаде документална основа на представата за многомесечния процес на разговори, съгласия и откази при учредяването на Клуба.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.