Съюз на свободните демократи /ССД/ - партия

На 9 декември 2001 г., в зала "България" в София е проведено учредително събрание за създаване на политическа партия СЪЮЗ "СВОБОДНИ ДЕМОКРАТИ”. Заявление за учредяване са подали над 4000 души от цялата страна, а при учредяването участват 1300 (представители на всички региони в България). За лидер на партията е избран тогавашният кмет на София – Стефан Софиянски, но тъй като по закон кметовете не могат да заемат ръководни функции в политически организации, юридическото представителство на ССД е поето от трима секретари. Събранието избира Политически съвет от 60 души и Управителен съвет от 11 души. Одобрени са също така партийните символи - бяло знаме с лого слънце с изписано в основата „свободни демократи”. По устав партията не ограничава членството - отворена е за всеки –  като бившата принадлежност към други партии не е пречка.

Съюз "Свободни демократи" е регистриран като политическа партия на 8 март 2002 г. ССД си поставя за цел да защитава идеалите на демократичното гражданско общество и да се бори за широка промяна на национално и местно ниво.


До края на 2002 г. се създават клубове на ССД във всички области на страната и те имат партийни структури в 238 от общо 264 общини. Заявява се създаване на клубове на ССД от българи в Германия, Австралия, Турция, Австрия, Италия и САЩ.


 През 2003 г. ССД участва в местните избори. Получават 19% от гласовете, като Стефан Софиянски е преизбран за кме, а освен това ССД печели кметски постове в общини и кметства, както и 170 общински съветници.

В парламентарните избори през 2005 г. ССД  участва в рамките на коалиция "Български народен съюз", в която влизат още  ВМРО-БНД и БЗНС-НС. Коалицията успява да получи 13 места в Народното събрание, от които 3 са за ССД. Лидерът Стефан Софиянски напуска кметското място, за да стане депутат и да поеме изцяло председателството в ССД.


На президентските избори през 2006 г. ССД отстоява позиция за обединение на десните партии и издигане на дясна алтернатива на "доминираните от Георги Първанов и Волен Сидеров избори". Тъй като десните политически сили не успяват да се споразумеят, ССД се отказва от участие в изборите.


Към 2005 г. е преценено, че за работата на партията освен общински са необходими и областни структури, и те са добавени в Устава. Тези структури работят за осъществяването на местната политика на ССД и се включват в изготвянето на предизборните кампании.


На местните избори през 2007 г. ръководството на ССД решава партията да участва в местни коалиции, което им осигурява по-широко представителство.


Девизът на ССД "призовава към свобода на личността, свобода от предразсъдъците и свобода за ясен поглед върху действителността" -  „Свободна партия на свободни хора.”