Път: : Кой кой е : М

Христо Матанов

проф. Христо Матанов
проф. Христо Матанов

Роден в град Харманли на 5 юли 1952 г.
През 1971 г. завършва Английска езикова гимназия - София. През 1978 г. завършва Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски", профил "История на Византия и на балканските народи".

Научен сътрудник в Института за балканистика в Българската академия на науките (БАН) и преподавател в Исторически факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1983-1987). Преподавател по средновековна история в Националната гимназия за древни езици и култури (1985-1987).

Научен сътрудник в Центъра за славяно-византийски проучвания "Акад. Иван Дуйчев" (1987-1989) и негов заместник-директор (1989-1993).

 

 

Директор на Дирекция по вероизповеданията към Министерски съвет (април 1993 - октомври 1996).

От 1993 г. е редовен доцент, от 1999 г. – редовен професор, а от 2004 г. - ръководител на катедра „История на Византия и балканските народи“ в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Автор е на 14 книги и на над 80 учебници, статии, публикувани в България и чужбина.