Забравената слава на Златна Фригия

Богатство се събира трудно по честен начин, много трудно даже. Искат се доста усилия и умения, предприемчивост, а защо не и дарба? Фригите определено са били изключителни хора. По времето, когато Гърция се намира в тъмния си период, държавата на траките се радва на невероятен разцвет. Докато южните ни съседи са живели в сламени колиби, фригите са издигали масивни сгради, украсени изящно с мозайка и мрамор, имали са мебели, на чиято изящност и египтяните са завиждали, притежавали са толкова много злато, че това е станало причина да бъдат създадени легенди. Някои са вярвали, че тракийският цар Мидас е в състояние да превърне в сияен благороден метал всичко, до което се докосне. Карта на Фригия VIII-ми век преди Христа
http://www.travellinkturkey.com/images/auxilary/phrygia.jpg


 

                    

                Фригийски монумент от VIII-ми век преди Христа
 

Това, разбира се, е само мит, не магическо докосване, а способностите на траките са им помогнали да станат пословично богати. През Фригия са минавали важни търговски пътища, в планининте са добивани желязо, сребро и злато. Тракийският народ се е славел и с породистите си коне, чиято цена в миналото е била висока. Всяко богатство обаче предизвиква завист, която води до интриги и заговори. В края на VIII-ми век преди Христа някой внушава на асирийския владетел Саргон ІІ, че траките възнамеряват да го нападнат. Кой е този някой ние не знаем, той се е постарал да скрие следите си добре. Факт е обаче това, че гръцката доминация на протоците, а и масовото заселване в Мала Азия започва след упадъка на Годион. Дали гърците са внушили на Саргон, че траките са заплаха за него, с цел да елиминират икономическия си съперник? Може би, във всеки случай Саргон ІІ принуждава фригите да подпишат договор, с който те се задължават да станат негови васали. Това обаче не попречва на асириеца да нападне и опожари Гордион в 720 г.пр. Христа.

 

Гръцките историци обаче хвърлят вината за края на тракийската столица върху кимерийците. Повечето хора са приели това твърдение за вярно, макар в него да няма никаква логика. Кимерийците пристигат в Гордион едва през 675 г. пр. Христа, т.е. около 45 години след като асирийците са завзели селището. Как тогава може да се твърди, че кимерийците слагат край на фригийското благополучие?

 

Има и други несъответствия в официалната историография. Дълго време се смяташе, че траките са получили азбуката си от гърците. Най-новите изследвания обаче показват, че фригите имат писменост не само доста по-рано от гърците, но притежават и букви, които са непознати на южните ни съседи. Това е доказателство, че гърците в никакъв случай не са дали писменост на траките, невъзможно е да дадеш нещо, което сам не притежаваш. Има и друго, в периода, в който гърците се научават да пишат, те са сравнително бедни. Не притежават монументални сгради, не познават изящното изкуство, не случайно VIII-ми век пр. Христа спада към тъмния период на Гърция. Траките от друга страна имат невероятни постройки, ваят приказни статуи, редят красиви мозайки и се славят като най-древния и богат народ. Не е ли по-логично да приемем, че високоразвитите фриги са дали знания на гърците?

 
             
              Фригийски храм, изваян в скала

 


Учените упорито избягват един интересен факт. В момента, в който Саргон ІІ започва своята агресивна политика спрямо траките, в Гърция се появява красива керамика, писменост, а от епиграфските паметници става ясно, че в Атина живеят фриги. Дали това няма да се бежанци, донесли със себе си важни знания от родината си и дали ги на гърците? По този въпрос не само че не се говори, но се правят и опити фригите да бъдат изкарани народ напълно чужд на траките. Херодот, Страбон, Плиний и Стефан Византийски са пределно ясни, определяйки фригите за преселници от Тракия. Могилните погребения на фригите, тяхната изкуствена черепна деформация, личните им имена, а и названията на градовете им показват, че старите автори имат право – фригите са тракийски народ. В дълбока древност те са обитавали земите на Югозападна България и Македония където са били познати под името бриги. Част от тях мигрира за Мала Азия, но друга част остава.

 Образец на фригийска архитектура, предхождаща гръцката с векове
 

Интересно е това, че фригийски лични имена се ползват от нас българите. Фригийските Гордий, Ботий, Бата, Борискос, Бурус, Багас, Татас – са нашите Гордей, Боти, Бато, Борис, Буро, Богой, Тато... а още по-интересно е това, че във Фригия е имало град Балгатия, за който изследователите упорито мълчат, сякаш има нещо за криене, нещо, което е неудобно за определена група хора.

 

Не се дават и данни за редица други фригийски градове – Азани, Езани, Багис, Багрум, Кониум, Кони, Коне, Езарейс, Наколея, Тамасис, Тило, Земеана. Навярно причината е в това, че названията на тези селища не само имат обяснение на български, но и дадени вариации свидетелстват за български диалектни особености. При Азани и Езани например срещаме същото явление както при тракийските Атрус и Етерус. В. Георгиев отбеляза отдавна, че колебанието между А и Е при траките се наблюдава и при нас българите, като е и една от най-характерните особености на нашия език – така нареченото екане и якане...

 

Названията Азани и Езани показват и още един интересен елемент – наставката ани. Тя служи за образуване на етникон, срещаме я в нашите пловдивчани, габровчани, добруджани, родопчани...а също и в имената на селища като Кожани, то е разположено точно в старите земи на фригите. На пръв поглед Азани и Езани нямат смисъл на български, но това се дължи на техния древен характер. Обяснение може да се даде с отдавна изчезналата от употреба дума азно, iазно - козя кожа.

 

Имената на фригийските Кониум, Кони и Коне отговарят на българските Конево, Коняво, Коневец. Езарейс пък съотвества на българските Езеро, Езерово, Езерец. Земеана се обяснява със земя, земен, а като паралел може да се посочи село Земенци. Фригийското название на град Тило намира своята етимология в старобългарската дума тьлоземя, повърхност. Тамасис означава тъма, тъмнина, Багис показва връзка с думата бог, а Наколея се обяснява лесно с на кол..., т.е. селище, във вода. Херодот описва добре наколните жилища на траките, разположени в езера...

 

Как да продължаваме да вярваме на официалната историография, след като виждаме колко важни факти са скрити от широката публика? Истината е обърната с главата надолу, за да бъдат очернени дедите ни и да се припишат постиженията им на друг народ. Печално и несправедливо е това, а още по-печално е, че властимащите не прават нищо за отмиването на клеветите по наш адрес. Толкова много можем да спечелим, ако истината за нас излезе наяве. Културният туризъм не само ще пълни хазната, но ще намали безработицата, а с това ще намалеят и редица социални проблеми. Да не забравяме, че когато се разбере какви са постиженията на предците ни, повишеното самочувствие на  българина ще доведе до по-висока продуктивност, а и промяна в обществените отношения. Когато знаеш, че твоите предшественици са били силни, достойни и културни хора, ти ще се опитваш да приличаш на тях. Не уповаването на старата слава, а уважението към предците, отговорността, която носим пред тях ще променят нас и държавата ни. Не случайно Славейков каза: “Един народ расте сам с идеалите си, с задачите, що взема на свойте плещи, и с тях се той възйема до подвизи, зарад каквито вчера сам не се е смятал за кадърен. Ето вам и пример: С векове народа ни мърцина живя в душевен мрак, и ражда се и гина со скотовете скот. Кое го възроди? Кое заспала мощ в юначните гърди събуди? В подвизи кое го днеска води? Водачът всемогъщ за мъртвите народи — светият идеал!

http://sparotok.blog.bg/politika/2012/02/01/zabravenata-slava-na-zlatna-frigiia.893920