Опазването и развитието на България при очертаващото се население.

Предпоставки - ЕС е траен съюз от държави; НАТО е ефективен отбранителен съюз за защита на суверенитета на членовете му; България има национална концепция. 

Тема на статуса - Опазването и развитието на България при очертаващото се население.

Бежанската вълна предизвикана от думите на Меркел е един основните знаци на 2015 година. За Германия това може да има и добър ефект. Боата гълта коза. Ще спомена само Кант, за да маркирам какъв могъщ стомах има боата. След време Германия ще стане съвсем друга, ще има друг код, и вероятно ще бъде по-мощна. 

За България искането на Меркел за "споделена отговорност" и "квоти" бежанци, които да бъдат поети и от другите европейски страни, може да бъде оприличено на предложението гущерът да глътне плъх. Изключително опасно предизвикателство към българските институции и култура! 

(Тази теза развих тук, в профила си във Фейсбук, в началото на бежанската вълна!) 

Сега, след богатия на събития и знаци епизод "Местан", неизбежните мигранти в идещите години, превръщат плъха в тигър. Страховито предизвикателство пред нацията и държавата! 

Според мен(!), за да посрещнем, както трябва неизбежното, се нуждаем от: 1. Системна информация и компетентен анализ за България и Света; 2. Правителство и държавни институции, които могат да вземат и изпълняват добрите за страната решения; 3.Приоритетна държавна грижа за образованието, художествената култура, избрани научни дисциплини и избрани направления в технологията; 4. Социална политика с оглед поставените цели; 5. Нов закон за българското гражданство, където владеенето на българския език и клетвата за лоялност и принадлежност към българската нация и държава са задължителни. Отнемането на гражданство да се определи със закон; 6. Държавна политика за българските граждани живеещи в чужбина; 7. Защитата на собствеността, честта и достойнството на индивида да бъде цялостно развита в българското законодателство...

Написаното е само реплика към тропащата на вратата 2016 г.