ВНВУ

Началници на ВНВУ
 
01.09.1878-21.05.1879 – капитан от Руската армия Николай Николаевич Флейшер;
 31.05.1879-12.01.1882 – щабскапитан от Руската армия Константин Трофимович Ревянкин;
 12.01.1882-18.03.1884 – подполковник от Руската армия Арнолд Александрович Ремлинген;
 30.08.1884-08.10.1885 – подполковник от Руската армия Всеволод Викторович Сахаров;
 10.10.1885-28.10.1885 – ротмистър Анастас Тодоров Бендерев;
 28.10.1885-11.08.1886 – майор Петър Димитров Груев;
 12.08.1886-26.08.1886 – подпоручик Атанас Василев Кикименов;
 27.08.1886-28.01.1887 – капитан Христофор Георгиев Хесапчиев;
 28.01.1887-01.07.1887 – майор Рачо Петров Петров;
 25.07.1887-27.10.1887 – майор Върбан Николов Винаров;
 27.10.1887-05.06.1891 – майор Стефан Георгиев Паприков;
 05.06.1891-02.11.1891 – подполковник Рачо Петров Петров;
 02.11.1891-01.03.1897 – подполковник Кирил Ботев Ботев;
 01.03.1897-29.05.1897 – подполковник Павел Петров Христов;
 01.06.1897-20.03.1903 – подполковник Михаил Попов Савов;
 21.03.1903-04.06.1903 – подполковник Васил Петров Петев;
 04.06.1903-09.01.1904 – генерал-майор Стефан Лазаров Ильов;
 09.01.1904-14.03.1905 – подполковник Васил Петров Петев;
 14.03.1905-01.11.1907 – полковник Атанас Григориев Назлъмов;
 02.11.1907-02.04.1910 – генерал-майор Вичо Дионисиев Диков;
 03.04.1910-01.01.1912 – генерал-майор Кирил Ботев Ботев;
 18.03.1912-19.09.1912 – полковник Никола Тодоров Жеков;
 27.09.1913-09.03.1914 – полковник Иван Цонев Луков;
 09.03.1914-10.09.1915 – полковник Стефан Тасев Тасев;
 16.09.1915-12.09.1917 – полковник Георги Савов Стойнев;
 17.09.1917-23.09.1918 – полковник Атанас Петков Каишев;
 29.10.1918-07.11.1919 – полковник Петър Иванов Мидилев;
 24.11.1919-13.06.1920 – полковник Стефан Нойков Нойков;
 16.06.1920-18.10.1920 – полковник Славейко Василев Василев;
 04.11.1920-10.01.1923 – полковник Илия Стоянов Каблешков;
 10.01.1923-13.06.1923 – полковник Христо Константинов Христов;
 14.06.1923-05.09.1928 – полковник Дамян Дамянов Велчев;
 05.09.1928-30.01.1929 – генерал-майор Сотир Стоянов Маринков;
 31.01.1929-18.05.1934 – генерал-майор Михаил Йовов Йовов;
 19.05.1934-11.04.1935 – полковник Крум Недев Колев;
 11.04.1935-28.10.1935 – полковник Димитър Стоянов Стоянов;
 28.10.1935-12.10.1936 – полковник Васил Тенев Бойдев;
 12.10.1936-17.02.1937 – генерал-майор Никола Николов Хаджипетков;
 17.02.1937-19.04.1941 – генерал-майор Никола Маихайлов Михов;
 28.06.1941-19.09.1942 – полковник Александър Попов Попдимитров;
 19.09.1942-09.09.1944 – полковник Иван Христов Сапунджиев;
 10.09.1944-1948 – генерал-майор Христо Христов Стойков.
 
Випуски и години на първо производство:
 
1-ви випуск – 1879г.
 2-ри випуск – 1880г.
 3-ти випуск – 1882г.
 4-ти випуск – 1883г.
 5-ви випуск – 1884г.
 6-ти випуск – 1885г.
 7-ми випуск – 1885г.
 8-ми випуск – 1887г.
 9-ти випуск – 1887г.
 10-ти випуск – 1888г.
 11-ти випуск – 1889г.
 12-ти випуск – 1890г.
 13-ти випуск – 1891г.
 14-ти випуск – 1892г.
 15-ти випуск – 1893г.
 16-ти випуск – 1895г.
 17-ти випуск – 1896г.
 18-ти випуск – 1897г.
 19-ти випуск – 1898г.
 20-ти випуск – 1899г.
 21-ви випуск – 1900г.
 22-ри випуск – 1901г
 23-ти випуск – 1902г
 24-ти випуск – 1903г
 25-ти випуск – 1905г
 26-ти випуск – 1906г
 27-ми випуск – 1907г
 28-ми випуск – 1908г
 29-ти випуск – 1909г
 30-ти випуск – 1910г
 31-ви випуск – 1911г
 32-ри “Царски” випуск – 1912г
 33-ти випуск – 1912г
 34-ти випуск – 1914г
 35-ти випуск – 1915г „Рилски”
 36-ти випуск – 1915г
 37-ми випуск – 1916г
 38-ми випуск – 1917г
 39-ти випуск – 1918г
 40-ти випуск – 1920г.
 41-ви випуск – 1922г
 42-ри випуск – 1923г
 43-ти випуск – 1924г
 44-ти випуск – 1925г
 45-ти випуск – 1926г „Шуменски”
 46-ти випуск – 1927г
 47-ми випуск – 1928г „Шипченски”
 48-ми випуск – 1929г „Преславски”
 49-ти випуск – 1930г. „Витошки”
 50-ти випуск – 1931г. „Дунавски”
 51-ви випуск – 1932г. „Софийски”
 52-ри випуск – 1933г. „Люлински”
 53-ти випуск – 1934г. „Орловски”
 54-ти випуск – 1935г. „Беломорски”
 55-ти випуск – 1936г. „Тракийски”
 56-ти випуск – 1937г. „Княз Симеоновски”
 57-ми випуск – 1938г. „Средногорски”
 58-ми випуск – 1939г. „Родопски”
 59-ти випуск – 1940г. „Балкански”
 60-ти випуск – 1941г.
 61-ви випуск – 1942г.
 62-ри випуск – 1943г.
 63-ти випуск – 1944г.
 64-ти випуск – 1944г.
 65-ти випуск – 1945г. „Боен Дравски”
 66-ти випуск – 1946г. – последния завършил в Царство България, преди голямата чистка на офицерството.
 67-ми випуск – 1947г.( влезли при монархия)
 68-ми випуск – 1948г. „Димитровски” (влезли при монархия)

http://edinzavet.wordpress.com/