Блузата

Блуза
Блуза
Тодор Димов: "Възстановена блуза от спондилусови маниста"

 Блузата, освен че е продукт на трудоемка дейност, е майсторска изработка. Тя изисква квалификация: за общото дизайнерско решение, за кройката, за шиенето. Изпълнителят (независимо дали  заедно с това е  ползвател) не е импровизирал. За да стигне до нейното изпълнение, той е преминавал през съобразена с ролите му социализация, която е била свързана с улегнала традиция. По подобен начин българските моми от преди два века са изроботвали майсторски многообразен и изкусен чеиз.

За да се направи блузата, са нужни подготвени хора:

- за събиране и обработка на мънистата,

- за правене на конците, с които  мънистата се нанизват,

- за изтъкаване на плата, върху който се поставя мрежата от мъниста,

- за изработване на иглите за низане на мънистата,

- за правене на ножиците, с които ще се крои плата.

Могат да се предположат и системни търговски връзки на Езерния град с други селища, както и професии (или разгърната система от домашни трудови умения), които са задоволявали потребности на други общности.

Тези изводи се подкрепят и от други находки. Нека си спомним украшенията.