Отворът отгоре

Отворът над камерата
Отворът над камерата
Снимка: Петко Симеонов

 

Той е на равнището на терена. Широк е стъпка и половина. Дължината му е шест стъпки. Мои стъпки. Обувката ми е 43 номер.

Твърдя, че през този отвор 58 годишен мъж може да премине странично и не твърде просто.