Тронът от другата страна

Пак трон
Пак трон
Снимка: Петко Симеонов

Слънцето е ниско и моят фотографски опит завършва с това да погледна от високо на мястото, където са седели древни мъдреци. Кое ли стъпало са предпочитали? Може би горното. На него се седи най-удобно. Удобно е за размисъл и медитация. Удобно е за молитва към Слънцето...