Тронът

Трон
Трон
Снимка: Петко Симеонов


До брега на морето, сред това странно гробище, има Трон.
Да, точно това е Тронът на незнайните жреци, на незнайната религия, на незнайния народ. Тронът е от три стъпала. Те са ориентирани строго на изток към морето.

Екстрасенсите твърдят, че точно това е мястото, където се спуска изключителна космическа сила.
Във всеки случай сядането на Трона,след като човек се е поизморил, видимо освежава.
Зад Трона е мястото за жертвоприношенията. Обърнете внимание на заградения със сини линии улей.