Каменното поле

Общ поглед върху терена
Общ поглед върху терена
Снимка: Петко Симеонов


Между село Камен бряг и морето има поле, което през август е покрито с пожълтяла трева и зрели тръни. Почвата е няколко пръста, отдолу е скала. Наоколо има малко нефт, малко газ и много слухове.