Спасяването на българските евреи

За спасяването на българските евреи може да прочетете на страниците на Омда на този адрес:

http://www.omda.bg/public/bulg/news/content_pesh.htm