Пътните карти

Обектът на картата
Обектът на картата
Очертано с химикалка
Очертано с химикалка

За по-добра ориентация ще посоча в по-голям мащаб къде се намира селото.
България е заградената в правоъгълника държава, а останалото е Балканският полуостров. Вижда се  малоазийска част от Турция и долната част на италианския ботуш.
Селото е в североизточната част, на самия черноморски бряг. Опитал съм се да посоча някои характерни места в България. Отказах се да изброявам други забележителности, защото ще въведа в заблуждение всеки, който не познава моята родина. 
От по-близо районът изглежда, както се вижда на картата.

С кръгчето съм очертал района на селото и на моите снимки.

Тръгвате с кола от Варна за Румъния по един древен път, сега наречен  Е87. От незапомнени времена хората вървят по него. Отгоре пролет и есен размахват криле зимуващите на юг птици. Защо са избрали точно този път, те си знаят, но сигурно има защо.
При град Каварна се отбивате и давате газ за Камен бряг, като преди това преминавате през селата Българево и Свети Никола. В Българево има голям хиподрум, а Свети Никола е "селото" на световния морски курорт Русалка.