Оръдия на труда

Харпун
Харпун
Чук
Чук

 

Според археологическите данни жителите на Езерния град са се занимавали със земеделие, животновъдство, лов, риболов.  Те са отглеждали говеда, свине, овце, кози и кучета. Сигурно и котки, но костни остатъци поне до края на 80-те години не са намирани. Ловували са благородни елени, сърни, диви свине, диви коне, диви магарета, язовци, диви зайци, птици. От езерото и морето са ловили риба и костенурки.

Те са плавали по езерото и вероятно по морето. 
 

Тодор Димов:
"Костен харпун от селищната могила на Големия остров в Дуранкулашкото езеро (V хил. пр. Хр.) - каменно-медна епоха, култура Варна."

"Каменен чук от същото време."