Крепостната стена

Езерният град е ограден със защитна стена, която може да бъде наречена "първата крепостна стена в континентална Европа". Припомням, че градът се е намирал на остров. В днешно време достъпът до него е с насип от няколко метра, което не позволява да се правят преценки какъв е бил той преди 6-7 хиляди години. Сега (2000 г.) останките на стената изглеждат така: