Ръб

Ръбът
Ръбът
Снимка: Петко Симеонов

 

Ръбът на отвора за вратата отблизо.