Отворът към погребалната камера

Най-тясната част
Най-тясната част
Снимка: Петко Симеонов

 

Погребалната камера има два отвора - единият отгоре (на равнището на терена), вторият от предверието. Ето входа от предверието.

През него не мога да премина нито изправен, нито наведен. Промушвам се настрана. Най-тясната част е широка малко повече от педя (около 35 см.).
Да погледнем другия отвор.