Бикът

Воинът
Воинът
Другата глава
Другата глава
Едната глава
Едната глава

 

 

Погребението е извършено с две бичи глави. От 1204 гроба това е единственият случай. Вероятно става дума за специална отлика на покойника.

Сигурно е, че в Езерния град са приписвали на бика мистични свойства. Свързвали са го със свръхестественото, но по какъв начин, можем само да гадаем.

Все пак да си спомним, че Зевс, когато отвлича Европа е превъплътен в бик.