Българският кентавър 1

още в галерията...

 

Този вид амулети са разпространени по земите, които са били обитавани от българите или владени от българската държава.

Дали са от тракийско време, донесени от славяни или от протобългари, може да се предполага. Най-вече затова, че не се знае дали наричаните от чужденците "траки" не са народът, който се е самонаричал "българи".

Има основание да се смята, че амулетът е носен като белег за етническа принадлежност. Имал е широка употреба докъм десети век.

Най-вероятно той е символ за вяра във Висшата Сила, която за старите българи изглежда е имала физическата форма на своеобразен кентавър. Тук можете да си спомните за Мадарския конник и множеството намирани оброчни плочки...

Българинът!

Препускащият човек. Възседналият коня. Ездачът. Наблюдателят на произтичащото.

Той има своята Мяра. В един момент главата му е заменена с кръст. Означавал е висша сила. Присъствал е навсякъде.

Сложен на шията, показва на другия човек - не съм сам, моят Бог е с мен и аз съм негов, Той е свидетел на нашата среща и на ставащото.

"С Бога напред!" - са казвали предците ни, когато са слагали на шията този амулет.

(Старият българин е знаел: има подкрепата и преценката на Висшата сила, Чужденъцът е знаел: българинът срещу него върви със своя Бог, а своят е виждал - среща Свой.)

Кон с нежна шия и нежен израз. Със загатната усмивка. Добра сила. Препуска из земята на българите тихо и бързо като вятър. Всякога и навсякъде!

"Знакът на българина" е намиран в двайсетина варианта, винаги бронзов и винаги като амулет.

Тук поместваме изображения на Знака, публикувани от Живко Аладжов в съобщението "Прабългарски амулети от Македония и Сърбия" в списанието за балканска археология "Старини", бр.1 от 1999 година. Иначе той е намиран навсякъде, където е имало български селища или гарнизони.

А за да няма двоумение как така този амулет е намиран само на територия, обитавана от българи, ще припомня Мадарския конник и стотиците, а може би хиляди плочи, открити по нашите земи, на които е изобразен тракийският конник.

Тук ще посоча последния (лятото на 2012), намерен от археолози и регистриран в НИМ. (Не знаем броя и времето на откриване на имянярските и любителските находки на тракийски конник.)


 Петко Симеонов

 

Можете да коментирате сайта и отделните му страници в профила на Омда във  Фейсбук