Купа

Чаша
Чаша
Чашата-отдолу
Чашата-отдолу

    
Тази купа е едноцветна. Лъскавината се 
е получила при реставрацията.
Броят на направените резки не следва 
някаква видима закономерност, но те стоят хармонично. 
Купата е малка, за да се ползва за хранене. 
Или има ритуално предназначение,  или е чаша за пиене.  


 

Тодор Димов:
"Купа с висока цилиндрична шийка и врязана украса от VІІ хоризонт на селищната могила Големия остров в Дуранкулашкото езеро (средата на V хил. пр. Хр.) - култура Хаманджия ІV."