Коланът

Колан
Колан

С този колан ще стегнем в един вързоп нашия любителски очерк за Езерния град.

Коланът  е в стила на блузата, но е отделна част от облеклото. Наличието на стил е едно от най-забележителните неща в Езерния град.

Не е възможно  те да са имали  разбиране за  стила в облеклото, а да не са съзнавали  стила във всяка друга област на живота. Пред нас не са руините на еклектичен примитивен свят, а останките от хармонично развито общество, чиято култура вероятно е част от нещо значимо и все още неизвестно. В това общество:

 - са задоволени (в рамките на тогавашен стандарт) основните житейски потребности;

- съществува висока степен на разделение на труда;

- с голямо майстроство обработват за трудови и битови цели камък, кост, глина, влакна, дърво;

- кумулацията на знания и умения е превърната в многовековна социална практика;

- имат ясно изградена социална йерархия;

- камъкът, дървото и глината се използват за строителни цели;

- разбирали са от планиране и изграждане на селища;

- създават улицата, кръстовището, площада, протокрепостната стена;

- вероятно съществува стенната украса и живопис;

- вярванията са свързани с култа към Прамайката и вероятно Бика;

- отправяли са молитви към Прамайката и вероятно Бика, изразено с линии, което предполага, че са имали вербални молитви и са познавали медитацията;

- вярвали в Отвъдното;

- минатюрните съдове в гробовете характеризират представите на жителите на Езерния град за задгробния живот;

- съществувал е своеобразен култ към мъртвите;

- може да се допусне съществуването на жреческо съсловие;

- има безспорни данни за наличието на знакова система;

- имат утвърдени традиции;

- създадени са общностни представи за облекло;

- имат развита празнична система;

- съществували са интензивни търговски връзки с други селища;

- между селищата има договорни отношения;

- Езерният град е форма на полис;

- неясно е дали парите са признати в селищата, с които търгуват, или търговията е извършвана на принципа на натуралната размяна;

- самото съществуване на селището и наличието на градско некрополно поле е доказателство, че Езерният град е имал общо управление и легитимни процедури за вземане на решения;

- в Езерния град е имало създадени роли, структури и практики за охрана на съгласието, статуквото и традицията;

- ако бъдат намерени същите пари в други селища от този период, това ще означава, че е съществувалао междуселищно съгласие за охрана на статуквото и традицията;

- Езерният град е водил преговори с други селища и е имал упълномощени представител в тези преговори;

- преговорите със съседните селища са се водили на разбираем за страните език;

- Езерният град и съседните селища са от едно племе;

- племето, към което принадлежи населението на Езерния град, има своя йерархия, обичай и традиции;

- артефактите дават основание да се правят изводи за знанията им за природата и за тяхното абстрактно мислене, естетическо чувство и  чувство за ритъм;

- познавали са, влагали са смисъл, различавали са и са използвали: мъжко - женско, фазите на Луната, годишните времена и циклите в развитието на растенията, познавали са жизнения цикъл, потребностите  и анатомията на отглеждани и ловувани животни, имали са естетическо чувство към природни обекти, познавали са символите, симетрията, визуалната хармония на формата, хармонията на линиите, хармонията и съответствията на цветовете, подобието, числото, правата линия, равнината, кръга, кълбото, триъгълника, квадрата, правоъгълника, правоъгълния паралелепипед, посоките на Света (четири);

- миниатюризацията при керамиката, както и златните украшения,  дават основание да се допуска, че в Езерния град чувството за детайла  е част от разбирането за хармония и стил;

- дрехата е имала естетическа и престижна стойност, което означава, че същото се е отнасяло до жилището, тя е била знак за социална позиция.

Ако хипотезата на Петко Димитров, Райън и Питман за  Потопа като черноморско събитие, случило се преди 5 500 години е вярна, то Езерният град е културно-историческото начало, от което тръгва (образно казано!) Ной и семейството му, когато слизат от своя ковчег. Те основават  Езерния град, за да започнат строителството на  съвременната цивилизация.

Ако хипотезата е вярна, то в началото на Света са културите Хаманджия и Варна.  

 

Петко Симеонов

Дата на публикуване на български език:

10 юни 2000 г.

Дата на публикуване на английски:

2 януари 2002 г.