Добив на плочи

Добив на плочи
Добив на плочи
Снимка: Петко Симеонов

 

От тук са изсичани плочи, използвани за капаци в гробовете (предверие - камера; камера - земна повърхност). Като приспаднем брака,  от това място са "комплектовани" трийсетина гроба.

Погребения, които изискват толкова здрави сечива, силно развити умения и такива разходи, не биха могли да бъдат местна (селищна) мода. Те имат културен контекст. Какъв е той?