Плочи

Плочите
Плочите
Снимка: Петко Симеонов

 

До този гроб се вижда мястото, откъдето древните са секли плочите за покриване на отворите.

Отворите, както се вижда от жлебовете по ръбовете им, са били покривани. Както и да бъдат замазвани плочите в краищата, угниване на трупове в камерите е малко вероятно.