Път: : Кой кой е : Н

Михаил Неделчев

Роден на 17 юни 1942 г. в София. Завършва 6-о училище „Граф Игнатиев“ .
През 1968 г.  завършва славянска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
1970 - 1973 г. - аспирант по теория на литературата в СУ; редактор във в. "Литературен фронт", сп. "Родна реч" и в издателство "Български писател".
1974 - 1990 г. - хоноруван преподавател в СУ "Св. Климент Охридски".

Преди 10 ноември 1989 с писмено и устно слово добива известност на независим и свободолюбив интелектуалец. Член на ръководството на Радикалдемократическата партия.
Участва в работата на Кръглата маса (1990).
Депутат в 7-то велико народно събрание и 36 НС с листата на СДС. Говорител на СДС. Председател на Комисията за телевизия и радио в 36-то НС.

От 1989 г. е заместник-председател по идеологическите въпроси и говорител на Радикалдемократическата партия.

От 1993 г. - главен редактор на списание "Демократически преглед". Председател на дружеството за либерално знание и либерални проекти "Гражданин"; член на Изпълнителния комитет на Либералния интернационал като постоянен представител на РДП.; преподавател и член на Департамента по нова българистика на Нов български университет.

 

От юли 1998 г. съучредител на Либерално-демократичния съюз и негов зам.-председател.

Председател на Сдружението на българските писатели (2000 - )

Автор на 7 книги по проблемите на историята, политическа философия и практическа политика, и на много други публикации.

Женен, с 2 деца. Ползва френски, английски, руски и полски език.

Хоби: събиране на стари пощенски картички.