Животът в Езерния град

Младият воин
Младият воин


Тази възстановка, създадена от Тодор Димов, е на гроб 550.  Погребението е от V хилядолетие преди Христа на около двадесетгодишен  младеж. Той е убит  с тъп предмет в дясното слепоочие. Загинал е в схватка. От този гроб е ритуалната брадва от еленов рог.

Ако той е загинал в сражение, то можем да вихрим въображението си за начина на водене на война в петото хилядолетие...

Но като че ли е достатъчно да погледнем в "Илиадата", макар че тя е твърде скорошна.