Път: : Кой кой е : М

Жана Езра Молхова

Проф. Жана Езра Молхова е родена на 29 септември 1922 г. в семейството на Езра Нисим Бенатов – адвокат и Матилда Аврам Бехар – Бенатова – учителка по френски език.

Завършила е Американското училище в София, Първа девическа гимназия и английска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От 1951 г. е назначена за асистент по английски език в едноименната катедра на тогавашния Филологически факултет, понастоящем Катедра по англицистика и американистика към Факултета по западни и нови филологии на Софийския университет. През 1969 г. е избрана за доцент, а през 1979 – за професор по съвременен английски език в Университета, където работи до 1990 г. От 1990 до 1995 г. е редовен професор по английски език в Шуменския университет, а от 1995 до смъртта си през 2002 г. – редовен професор по английски език в Югозападния университет в Благоевград. За учебната 2002/2003 г. е привлечена като гост-професор в Софийския университет, но успява да работи само един месец. Умира внезапно у дома си в нощта на 30 октомври 2002 г., като  последния ден от живота си - от сутринта до вечерта - прекарва в Университета.

От 1964 г. до смъртта си (2002 г.) чете пълния курс по съвременен английски език – морфология, синтаксис, лексикология, фразеология, прагматика и съпоставителен англо-български анализ. С научните си разработки е един от пионерите на съвременното езикознание в България след Втората световна война.

Автор и съавтор е на повече от 100 научни публикации – статии, студии, монографии и учебници. Автор е и на рецензии за книги, предговори и послеслови към научни и художествени издания. Превеждала е също научни и художествени книги – от английски на български, а и от български на английски.

Специализирала е в Университета в Лийдс и в Лондонския университет – Великобритания през 1963/64 г. и в Мичиганския университет в Ан Арбър и Калифорнийския университет на Лос Анджелос – САЩ през 1966/67 г.

Участвала е с доклади в много международни и български конференции, семинари и симпозиуми. Изнасяла е лекции и е водила семинари в университетите в Лийдс, Единбург, Брайтън, Чичестър, Дърам, Прага, Бърно, Познан, Будапеща, Пейч, Солун, Хелзинки в различни години.

През 1981 – 1983 г. е била лектор по български език и култура в Лектората по български език в Факултета по славистични изследвания на Калифорнийския университет на Лос Анджелос, където е ръководила и докторантски семинар с докторанти – слависти по съпоставителна граматика.

Ръководила е многобройни дипломни и докторски работи по английски език и съпоставително езикознание. Сред нейните докторанти са редица настоящи професори и доценти от университетите, в които е работила, а така също и от Пловдивския и Великотърновския университети и от няколко университети в САЩ.

Била е завеждащ катедрата по англицистика и американистика в Софийския университет в 1974 – 1975 и от 1983 до 1988 г. Ръководила е и катедрите по английски език и литература в Шуменския и Югозападния университет.

Била е член на деканското ръководство на Факултета по западни и нови филологии на Софийския университет, член на Академичния съвет на Университета, член на Специализирания научен съвет по езикознание на Висшата атестационна комисия.

Една от основателките на списание „Съпоставително езикознание” и член на редколегията му, член на комисията по езикознание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски” (1987 – 1989 г.), редактор и член на редколегията на Годишника на Филологическия факултет на Софийския университет до 1988 г. Била е сред основателите на Дружеството на преподавателите по чужди езици в България и дългогодишен негов подпредседател. Била е и член на Съюза на преводачите в България от основаването му до края на живота си.

Жана Молхова е участвала в създаването и е била член на редколегията на Годишника на Организацията на евреите в България – едно уникално научно-изследователско и популяризаторско издание, издавано на български и английски език от 1969 до 1990 г.

Награждавана е с ордени и медали преди 10 ноември 1989 г., между които орден „Кирил и Методий” ІІ степен. През 2002 г. по случай 80-годишнината й е наградена с Почетен знак на Софийския университет с лента и със званието „Доктор хонорис кауза” на Югозападния университет в Благоевград.