Път: : Кой кой е : Х

Желязко Христов

Роден е през 1948 г. в с. Рогош.

През 1976 г. завършва медицина във Висшия медицински институт в Пловдив.

До 1990 г. е главен асистент по гръдна и коремна хирургия в Пловдив.

От 1990 г. е заместник-председател на обществени начала на Конфедерацията на независимите синдикати /КНСБ/.

На четвъртия конгрес на КНСБ през ноември 1997 г. е избран за председател на конфедерацията. Избран е за председател на КНСБ последователно на IV, V и VI национални конгреси (ноември 1997, декември 2001 г. и май 2007 г.).

Участва активно в преговорите с правителството по въпросите на жизненото равнище, заетостта и трудовите проблеми.

Декан (и създател) на Факултета по обществено здраве в Медицинския университет в Пловдив.

Носител е на орден "Стара планина" II степен.

Женен, с деца.

Починал на 15.09.2010.