Настъпващите бурени

Гледката е неприятна
Гледката е неприятна
Снимка: Петко Симеонов

 

Селището е разположено на остров в сладководното Дуранкулашко езеро.
През хилядолетията езерото е било ту отделено, ту свързано с Черно море.Отделено е с тясна ивица пясък. Един от най-дългите неизползвани плажове.Обясняват го с това, че покрай плажа минава студено водно течение.Плажната ивица завършва в Румъния.

Сега от Езерния град (5 400 до 4 100 година преди Христа)  са останали купчини камъни в разпилени редици. Нищо повече. Средствата, които отделяме за археология и старини не позволяват друго.

При строежа на Езерния град (5 400 до 4 100 година преди Христа) древните са използвали камъни, дърво, глина. (Преди около 7 500 година.)

За ориентация ще припомня, че:

- Преддинастичният период в древен Египет e по времето на ІV хилядолетие преди Христа. (Повече от хилядолетие по-късно.)

- Шумерите се появяват в Двуречието около 3300-3200 години преди Христа. (Две хиляди години по-късно.)

- Финикийците се заселват в тяхната Финикия (по родови предания идват откъм Черно море) в ІІІ хилядолетие преди Христа. (Две хиляди по-късно.)

- Израилтяните превземат Палестина през ХІІІ-ХІ век преди Христа. (Над четири хиляди години по-късно.)

- На територията на Китай през ХVІ век преди Христа възниква първата историческа държава Шан-Ин. (Четири хиляди години по-късно.)

Развитието на неолитните култури на юг от Дунава до Крит върви в общи темпове, без да може да прецени чия е била водещата роля: поречието на Долния Дунав или на Егейския архипелаг.

Не би могло да бъде друго. Неолитните хора не са се вълнували от днешните държавни граници.