Пет хиляди и петстотин години по-късно

Единството на древността
Единството на древността

 
Тодор Димов: "Елинистически кантарос от жертвена яма от праисторическия некропол в Дуранкулак - ІV век пр. Хр." 

Вносна керамика от Елада!

Тази керамика и керамиката от Езерния град имат едно общо - изработени са от пръст.

Едва ли има съмнение, че на север от Егея - от Родопите до Руските степи (трудно ми е като любител да определя тези граници), може би Долното течение на Дунав,  преди десетина хиляди години - от началото на холоцена (сегашната геологическа епоха) - е започнал процес на културно развитие, който ни е оставил достатъчно следи, за да сме сигурни, че става дума за значими начала на съвремената цивилизация.

Тези начала за съжаление не са достатъчно изучени.

За още по-голямо съжаление те са систематично подценявани дори в рамките на един отиващ си европоцентризъм.

Засега е без съмнение ясно само едно: живелите в дълбока древност хора на Балканите не са имали и бегла представа за днешните държавни граници и нации, но живеещите тук сме техни наследници. Това го доказват и дзосегашните генетични изследвания.

Дали археологическите паметници ще бъдат разграбени и разпилени, или систематизирани, запазени  и представени на Света, зависи от нас.

Дали ще останат, за да импулсират за постигане на повече знания за миналото на човечеството - зависи от нас.