Обяснителни бележки

Дата на публикуване на началния текст в интернет на български език: 10 юни 2000 г.

Дата на публикуване в интернет на английски: 2 януари 2002 г.

Редакции на текста - 2008, 2014.

 

Обяснителна бележка

Подтикът да  оформя репортажа като доклад дойде от Христо Господинов-Печката. Той се беше запознал с публикацията в интернет. Реши, че трябва да се проведе конференция за Селището. Беше построил къща за гости в непосредствена близост до разкопките. Щеше да организира, домакинства и спонсорира конференцията. Тя не се състоя поради неговата смърт.

Споменавам името му в знак на почит.

Автентичното име на неолитното селище (съществувало от 5 400 до 4 100 години преди Христа) не е известно. Затова си позволявам да го нарека Езерния град. 

Находките са на д-р Тодор Димов - ръководител на археологическите изследвания на обекта през 2000 г. Те са негов научен приоритет. Благодаря му, че ме допусна до тях.

Интерпретацията на находките е моя. 

До днес (2014) с репортажа (в html и php) на български и английски са се запознали хиляди хора. Бяха излъчени няколко телевизионни предавания.

Изданието на доклада в екнига се извършва за по-удобно ползване на текста.

 

Обяснителна бележка от 2016 г.

След огласяване през 2014 г. (в html и php) на моя репортаж  за Езерния град чрез мрежата за обмен на научна информация  - ResearchGate, получих множество мнения и въпроси. Това наложи да направя нов преглед на находки и коментари, свързани с темата за Долнодунавската цивилизация отпреди 8000-10000 години. Взех предвид и множеството отзиви за репортажа, получени преди това.

Благодаря на колегите, чийто интерес ме подтикна за тази редакция на доклада.