Най-старата улица в Европа

Улица номер едно
Улица номер едно
Снимка: Петко Симеонов

 

Това, което виждате, е прабабата на всички европейски улици. Като тръгнете по нея, след седем-осем хиляди години ще стигнете до Шанз-Елизе, а след още двеста - до Бродуей.  Важното е да сте търпеливи.

От находките досега - така е започнала да се реализира идеята за улица и значи за селищно устройство. Улицата криволичи между постройките и преминава от единия до другия край на селището. Трудно ми е да ви кажа какво точно виждаме, защото селищета е същестувало, както споменах от 5400 година преди н.е. до 10 век от новата.

След 2000 г. там е извършена археологическа работа и почистване от бурени. През 2009 г. картината изглежда[1] така:

Но моят разказ е все пак за древното селище - 5400-4100 г. пр. н.е.

Стените на сградите са били изградени с камък на около метър и половина-два височина. За пръв път се е използвал камък в строителството.

Стената е изглеждала така: 

 

 

Върху нея - от единия до другия край, се е полагал глинен пояс с  дебелина около двайсет сантиметра. Глината е била  омесвана с плява и докато е била пластична, е  нанасяна върху зида. Чакали са да изсъхне. След това върху първия пояс по същия начин са полагали следващия. Така (някакво подобие на строеж с пълзящ кофраж) са строели  до  близо двуметрова височина. След това са покривали.

Може да се предполага, че покривът е бил от слама, тръстика или трева. Отвътре стените са били измазвани. По някои находки се съди, че са били боядисвани и  рисувани.

Жилищните постройки са имали площ от над сто квадратни метра. Сигурно е, че от вътре са имали колони, т.е. строени са по мегаронен план. Хипотезата е, че са били обитавани от целия род,  без да можем  днес да определим какво е значело за тогавашните  хора "род".

Твърди се, че траките са били многоженци, а това е предтракийско население. Но какво значи "предтраки", "траки", "българи"  (изнестните етноси населявали земите ни), би могло да се отговори само  при следващи генетични изследвания.

 

[1] Айля Исмаил, Тодор Димов  (Регионален исторически музей – Добрич),  "ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО   -ПРИРОДА, ЕКОЛОГИЯ И ОТКРИТИЯ" в алманаха "Антимовски хан", 2009, бр. 3.