Етносите и властта (2000)

 

През 2000 г. Националният център за изучаване на общественото мнение провежда специализирано емпирично изследване на тема "Етносите и властта". То предлага информация по такива основни въпроси като отношението на малцинствените етноси (главно турци и цигани) към властта в лицето на нейните институции, техните възможности и желанието им за участие в управлението, както и политическите им ориентации и пристрастия.

 

Прочетете обобщение на това изследване, направено от проф. Илия Наумов.