Българската везба

Детайл от ръкав на женска риза от Дупнишко. ХІХ в. (НЕМ)
Детайл от ръкав на женска риза от Дупнишко. ХІХ в. (НЕМ)

 

Везбарското изкуство на българките е било забелязано от мнозина чуждестранни пътешественици, минали през българските земи в периода ХVІ-ХІХ век.

Целия текст и образци от него вижте тук...