ЕРА-3, Съюз на демократичните партии и движеня

Основател и председател на тази прочута в онези месеци  организация беше Славомир Цанков. Преди 10 ноември и непосредствено след тази дата той беше най-близкият сподвижник на Любомир Собаджиев. Заедно с него работеха в Комитет 273 и Движение за гражданска инициатива.

Славомир беше енергичен човек с офицерска стойка и походка, който умееше да се изразява неясно, но красиво. Думите му се лееха в романтичен ред. Понякога замирисваше на барут.

Той присъства на първите заседания на НКС и в този смисъл беше от основателите на СДС. Но още тогава изрази недоволство от "опозиционноста" и правоверността на СДС. Напусна зараждащата се коалиция и основа ЕРА-3, която по неговите декларации беше ИСТИНСКАТА опозиция.

От Ерата през целия предизборен период атакуваха и БСП, и СДС. Бяха сред организаторите на алтернативната Кръгла маса. Първи се обявиха против двуполюсния модел. На оживени места разлепваха по стените своите статии, анализи, съобщения. Народът се тълпеше да ги чете. Бяха атракция. Започнаха да издават вестник. Огласиха своя програма и участваха самостоятелно в изборите за ВНС. Получиха  4 521 гласа.

ЕРА-3 понесе болезнено загубата и изливаше яда си на страниците на в. "Нова ера", който беше едно от шумните политически издания през 1990 година.

ЕРА-3 подкрепи Петър Младенов непосредствено след оставката му: "Г-н Петър Младенов с радикалните си виждания и постъпки е неудобен и за двете ръководства." (БСП и СДС) От ЕРА-3 предложиха на Младенов какво да казва пред публиката за репликата "танковете да дойдат". Бил го казал нарочно, за да успоки членовете на висшето ръководство на БКП.

В следващите години първо бяха в коалиция с БСП, а после подкрепиха Симеон Втори. Станаха монархисти.

П. Симеонов