Път: : Кой кой е : Д

Аксиния Джурова

Аксиния Джурова
Аксиния Джурова
Снимка: Христо Танев

 

Изтъкнат български учен и изследовател в областта на славянското и византийското средновековно изкуство.

Директор на Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към Софийския Университет.

Завършила е Софийския университет "Св. Климент Охридски" - специалност "Славянски науки" и е специализирала "История и теория на изкуството" в Московския държавен университет.

 

 

От 1987 до 1995 год. е вицепрезидент на Международната асоциация за изследване на славянските култури към ЮНЕСКО.

От 1989 до 1997 е лектор последователно в Йейлския университет (САЩ), в Университета в Йерусалим, в парижката Сорбона и в Института за евроазиатски изследвания във Венеция (Италия).

Автор е на над 500 публикации върху средновековната култура и модерното изкуство. Най-значимите измежду тях са:

*       Славянска ръкописна книга в Британския музей и Библиотека, София,1978
        *      Асеманиево Евангелие I, II, Ватикана, 1981
        *      1000 години българска ръкописна книга, София, 1981
        *      Каталог на славянските ръкописи във Ватиканската библиотека, София, 1985
        *      Томичов псалтир I-II, София, 1990
        *      Каталог на гръцките ръкописи в Центъра "Дуйчев", Солун, 1994 г.
        *      Каталог на славянските ръкописи в Института за източни науки, (Orientalia Cristiana Analecta, 255) Рим, 1997
        *      Въведение в славянската кодикология. Византийският кодекс и рецепцията му сред славяните, София, 1997 г.
        *      Стари балкански ръкописи IХ - ХIХ в., Токио, 1997 г.