Път: : Кой кой е : Д

Проф. Димитър Димитров

Роден на 30 януари 1932 г. във Видин.

През 1954 г. завършва Техническия университет в София (тогава Машинно-електротехническия институт) , специалност електроинженерство.

До 1962 г. е работил в химическия завод в Костенец и в завод "Стомана" в Перник.

От 1962 г. (след 8 години и половина работа в областта на енергетиката) става асистент в катедра "Електрически машини и апарати" в Техническия университет.

През 1969 г. е избран за доцент, а през 1980 г. - за професор. Бил е председател на Академичния съвет и ръководител на катедра ЮНЕСКО.

От 1992 г. до октомври 1999 г. е ректор на Техническия университет с два поредни мандата.

В началото на септември 1999 г. е назначен за председател на Държавната комисия за енергийно регулиране към Министерския съвет. Специализирал е в Московския университет енергетика. Има 120 публикации, 13 изобретения, два учебника и едно ръководство. През 1982 г. е бил награден с орден "Кирил и Методи" - втора степен. Не е членувал в политическа партия.

2000-2001 - министър на образованието в правителството на Иван Костов.

Починал на 22 декември 2002 в Лондон, Великобритания.