Път: : Кой кой е : Б

Боян Биолчев

Боян Биолчев е роден през 1942 год. Завършил е полска филология в Ягелонския университет в Краков. Работи в Софийския университет от 1969 г., където през 1972 г. става асистент. От 1991 до 1993 г. е заместник-ректор на университета. От 1995 до 1999 г. е декан на Факултета по славянски филологии.

На 16 ноември 1999 г. проф. Боян Биолчев е избран за ректор на Софийския университет "Свети Климент Охридски". След края на мандата си е преизбран на този пост за още пет години.  Остава на поста до края на 2007 г. (на 13 ноември същата година за ректор на Университета е избран проф. Иван Илчев).

През 1978 г. защитава докторска дисертация на тема "Драматургията на Станислав Виспянски, енциклопедист на неоромантизма", а в 1982 г. се хабилитира с книгата "Пътят на едно възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на полския Ренесанс".

Проф. Биолчев е автор на повече от 200 научни публикации. Той е не само литературовед, но и поет и писател, член на Съюза на българските писатели. Романите и разказите му са преведени на няколко европейски езика. Сценариите му са награждавани в международни конкурси. Сред най-известните му книги са "Очите плачат различно", "Градината на чичо Блум", "Сатурнов кръг" и др. 

Бил е главен редактор на вестник "Софийски университет" (1980-1991), член на редколегията на списание "Летописи" (1991-1997), а от 1996 г. е член на редакционния съвет на "Литературен вестник".

През май 2011 г. министър-председателят Бойко Борисов назначи Боян Биолчев за председател на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) и за председател на Акредитационния съвет на агенцията. Мандатът му е 6 години.

Хоби - подводен риболов.

Женен е за кинорежисьорката Мариана Евстатиева.