Път: : Кой кой е : А

Нора Ананиева

 

 

 

Родена на 30 март 1938 г. в Ловеч.
Завършва право в СУ "Св. Кл. Охридски". 
Секретар на Изпълнителния комитет на районния съвет и на Столичния народен съвет. 
1971 - научен работник в Института за съвременни социални теории /ИССТ/. 
1989 - зам.-директор на ИССТ, професор. 
1986 - ръководител на катедра "Международни отношения" във ВИИ в София. 
1990 - зам.-председател на Министерския съвет в двете правителства на Луканов. 
1990 - член на Висшия съвет на БСП.
1991 - член на Изпълнителното бюро на ВС на БСП. 
1990 - съпредседател на Демократичния съюз на жените.  Участник в Кръглата маса от квотата на БСП.
1990 - 1991 - депутат в 7-ото велико народно събрание и председател на Парламентарната група /ПГ/ на БСП 
1991 - 1994 - председател на ПГ на БСП и коалиция в 36-ото народно събрание /НС/. 
1994 - 1997 - зам.-председател на 37-ото НС от листата на БСП. 
1997 - 1998 - депутат в 38-ото НС с листата на БСП.
Член на ВС на БСП. ЦИПИ (Центъра за исторически и политологически изследвания) - директор.
Чете лекции по конституционно право във Варненския свободен университет и по европейски конституционализъм в УНСС.
Женена с дете. Владее немски, английски и руски език.

Починала на 22 ноември 2021 г.