Кои сме ние?

Автопортрет на поп Пунчо
Автопортрет на поп Пунчо

 

Нашият адрес e [email protected]

                
omda.bg се поддържа от:

Петко Симеонов, Майя Димитрова, Кузман Цеков, Иван Ракиловски, Рада Симеонова, Георги Георгиев, Герасим Трифонов

В работата по проектите на портала се участва на доброволен принцип (те не са финансирани от никого).

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Първоначалният вариант на сайта от 1997 г. (изцяло в HTML) беше създаден от екип в състав:

Петко Симеонов, Мария Нанкова, Илияна Ракиловска, Камен Минчев,  Ирина Симеонова,  Майя  Димитрова.   

Сътрудници при списването на първоначалния вариант бяха

Георги Асьов, Ивелина Асьова, академик Илчо Димитров, професор Тодор Иванов Живков, професор Аксиния Джурова, Петър Берон, професор Стоян Радев, Калирой Пападополу.

--------------------------------------------------------------------------------

На втория етап се изпълняваха проектите:

"Българска идентичност", "Съвременният български дом", "Места от всекидневието", "Животоописания", "Бележити личности", "Нова българска история", "Етнография и фолклор", "Природата на България".

В работата по тези проекти участваха и студенти от Пловдивския и Софийския университет. Техните имена са споменати.

Всички материали по проектите са подписани и авторските права върху текста и снимките са на техните автори, а там, където не е указан авторът или източникът, авторските права върху снимки, видео, звук и текст са на собственика на сайта.

-----------------------------------------------------

На третия етап (2012) част  от съдържанието на сайта беше прехвърлено върху PHP. Тогава беше създаден поддомейнът prehod.omda.bg, и се изпълни проект на Фонд "Научни изследвания", където събирахме и дигитализирахме документи от Прехода.

При третия етап основно участие взеха Петко Симеонов, професор Михаил Иванов, професор Иван Чалъков, Илияна Ракиловска, Рада Симеонова, Ромила Георгиева, Майя Димитрова и др.

-----------------------------------------------------

На четвъртия етап (след 2013) се работи основно по допълване на документалните сбирки. Сайтът се ограничава да остане главно дигитализиран архив за събития от най-новата история на България. Публикува електронни монографии и студии от обществените науки, поддържа малка рубрика по актуални коментари. 

--------------------------------------------------------------------

Приема се сътрудничество на всеки доброволец на същия принцип - остава носител на авторските права на своя текст или снимка, но не може да ги оттегли от сайта.

Нашият патрон е  

Нашият девиз е: 

С КОНЯ ХОД НАПРЕД!

Можете да коментирате сайта и отделните му страници в профила на Омда във  Фейсбук