ALPI

Обратно на първите впечатления, високите алпийски равнини осигурявали отлична околна среда за ранната колонизация и за първобитното земеделие. Притежавали изобилие от слънце, прясна вода, дърва за огрев, строителни материали, пасища и най-важното - сигурност. Тяхната отдалеченост била едно от предимствата им. Те били населени в най-ранни времена и, както Ханибал открил през IV век пр. Хр., свирепо защитавани. Следите от огнища, открити в Драченлохската пещера на 2445 м надморска височина в швейцарската Таминска долина, датират от междуледниковия период. Откриват се доказателства за преселение от преди 12 000 години. Римските сгради и селища били укрепени добре, особено във Вал д'Аоста и в минния район Норикум. Селата, кацнали върху непревземаеми скали, като тези в Средните Алпи и Прованс, били защитени от бандити, нашественици и бирници.

През Средновековието много алпийски общности установили ясна политическа независимост. Швейцарските кантони не са единственият пример. 52-те общини от Брианкон получили харта на свободите през 1343 г., шест години преди дофинът на Виена да продаде останалата част от наследството си и своята титла на френския крал. Те имали свое собствено правителство чак до Революцията.

Района на Alpes d'huez сниман от Les 2 Alpes - Франция

Други райони избегнали строгия контрол поради липсата на комуникации. Барселонете, основана от графовете на Прованс и Барселона, била отстъпена на Франция заедно с Pays d'Ubaye по договора от Утрехт. Но до нея можело да се достигне само след 15-часово пътуване с каруца, теглена от мулета, докато през 1883 г. не бил построен постоянен път. Селата от Gorges du Verdon не били свързани с външния свят до 1947 г. Най-ниският проход през Западните Алпи, Col de l'Echelle, все още няма път, който може да се използва през всички сезони и от двете си страни.

Много пътища били построени по стратегически съображения. Един обелиск на върха на Montgenevre (1054 м) обявява на френски, латински, италиански и испански, че маршрутът е открит за каляски през 1807 г. "докато император Наполеон триумфирал над враговете си на Одер и Висла". Най-високият път в Европа, над Col du Galiber (3242 м), бил построен през 30-те години на XX век като част от защитата на френската граница.

Alpenraum бил използван най-интензивно през втората половина на XIX век, когато смесеното фермерство било издигнато на големи височини, а селското население нараснало драматично. Но появата на модерните комуникации провокирала масово преселение от там, отразено в оплакването на стария Савояр: "Toujours та chevre monte et та femme descend. (Козата ми винаги се качва нагоре, а жена ми слиза надолу.) Тенденцията достигнала кризисни размери в много местности до построяването на водноелектрическите централи,развитието на масовия туризъм, особено алпийското скиорство след 1945 г.

Древността и особеностите на алпийския живот са попълнили богатите колекции на много специализирани музеи. Доайен е Museo della Montagna, основан през 1874 г.