7 ЮЛИ - ПРЕПОДОБНИ ТОМА МАЛЕЙН И АКАКИЙ

Пр е п о д о б н и  Т о м а  бил на младини войник. Славел се с голяма сила и храброст. Като видял лъжовността на светския живот, той се заселил в планинската местност Малея, на източния бряг на Света гора. Там преподобни Тома се отдал на строг постнически живот и непрестанни молитви. Неговото подвижничество го издигнало духовно и той засиял с добродетели и чудеса. Починал в X в.

П р е п о д о б н и  А к а к и й  се споменава в «Лествицата» на св. Йоан Лествичник. Той бил ученик на някой си синайски старец, твърде груб и злонравен човек, който често му нанасял побои и огорчения. При него преподобни Акакий живял цели девет години в голямо търпение и строго послушание. Починал е твърде млад към 550 г. Когато злонравният старец съобщил на един велик подвижник за смъртта на Акакий, подвижникът не повярвал. Той дошъл на гроба на преподобния Акакий и извикал: «Брате Акакий, умрял ли си ти?» И чул отговор: «Не съм умрял, отче! За послушния е невъзможно да умре.» Поразен от това чудо, злонравният старец се покаял за своята жестокост, усамотил се близо до гроба на Акакий и прекарал там останалия си живот.