7 СЕПТЕМВРИ- СВ. МЪЧЕНИК СОЗОНТ

Св.  м ъ ч е н и к   С о з о н т   живял през третия век.
Родил се в Ликаония, област в Мала Азия. Той бил овчар. От ранни години се проявявал като ревностен християнин. Денем и нощем се упражнявал в Божия закон, на който поучавал и своите другари.

Божият промисъл отсъдил Созонт да засвидетелствува тържествено своята преданост на Евангелието. Той живял в тежко за Църквата време, когато жестокият император Диоклетиан (284 - 305 г.) подигнал кърваво гонение срещу изповедниците на Спасителя.

При царуването на този император Киликийският управител Максим устроил в град Помпеол тържествен празник в чест на някакъв златен идол. Били принесени много жертви на идола.

Созонт чул за това езическо идолослужение и дошъл в тоя град. Пламнал от ревност по чистата и свята вяра, без да го види някой, той влязъл тайно в идолското капище, отчупил едната ръка на идола, раздробил я на части и я раздал на бедни хора.

Езичниците узнали за това и се разгневили страшно. Градските власти започнали да търсят виновния.

За да не пострада невинен човек, Созонт се явил пред управителя на града, признал че е причина за тоя смут, и мъжествено изповядал вярата си в единия истински Бог.

Подложен бил на ужасни мъчения, при които предал душата си на Бога. Това станало в 288 г.

На следващата нощ вярващите взели тялото му и го погребали с почести.

При гроба на светия мъченик се извършвали много изцерявания.