7 въпроса към министър-председателя

Георги Чобанов

Двамата депутати задават общо 7 въпроса към министър-председателя:

1. Обсъждани ли са в Съвета по сигурност към Министерски съвет данни за броя на закупените по българското Черноморие ваканционни и жилищни имоти, от граждани на държави, които не са членове на Европейския съюз, включително и чрез регистрирани в България юридически лица?

2. Правено ли е разследване кое е лицето, предложило на Министерски съвет промяната в чл. 24, т. 19 от ЗИД на Закона за чужденците, внесен в Народното събрание вх. No.602-01-23 от 28. 04. 2016 г. от МС, според която прагът на инвестицията, необходима за получаване на разрешение за продължително пребиваване в Република България се намалява от 600 хил. лв на 100 хил. лв. и има ли данни за засечени връзки на това лице с дипломат на държава, която не е член на ЕС?

3. Как се съотнася процентно броят на имотите по т. 1 към тези, собственост на българи или граждани/дружества от страни членки на ЕС в съответното населено място?

4. Каква част от лицата, придобили имоти по т.1, са кандидатствали и придобили разрешение за продължително/постоянно пребиваване в България и/или българско гражданство?

5. Проверяван ли е произходът на средствата за придобиване на имотите по т. 1, особено когато е било заплащано в брой, както и наличието на регламентиран доход на лицата-купувачи?“

6. В случай, че поставените по-горе въпроси не са били обсъждани в Съвета по сигурност към МС, ще ги поставите ли на обсъждане и ще поискате ли доклади по тях от представителите на специалните служби?

7. Не смятате ли, че скандалното изказване на Пьотр Толстой обижда всички български граждани, като уронва националното ни достойнство и засяга държавния ни суверенитет и не е ли редно да му бъде забранено да посещава Република България?