5 АВГУСТ - СВ. МЪЧЕНИК ЕВСИГНИЙ

С в.  Е в с и г н и й, родом от Антиохия, бил войник и служил при царете Диоклетиан, Максимиан, Константин Велики и синовете му. Той бил съвременник па мъченик Василиск (22 май), който пострадал в 308 г., и описал смъртта му. Цели 60 години прекарал във войската. Службата оставил в царуването на Констанций (от 337 г.). Тогава се върнал в Антиохия и доживял до времето на Юлиан Отстъпник.

Когато Юлиан дошъл в Антиохия (в 362 г.), случило се, че двама езичници в спор помежду си помолили Евсигний да ги спогоди. Старецът разгледал спора по справедливост, но признатия за неправ обвинил Евсигний пред царя, че е християнин. Царят повикал Евсигния при себе си и Евсигний го изобличил за отстъпничеството му от Христа. Той прославил християнството и цар Константина. Юлиян заповядал да го обезглавят.