3 ЮЛИ — СВЕТИ МЪЧЕНИК ЯКИНТ

Римският император Траян (98—117 г.) започнал жестоко гонение против християните, като изисквал от всички свои поданици да се покланят само на идолите. При него в двореца служил един 20-годишен момък, на име Я к и н т, родом от Кесария Кападокийска. Той бил таен християнин. В един тържествен езически празник царят с всички свои придворни извършвал жертвоприношение на боговете. В това време Якинт се молел в своята стая на истинския Бог. Един от другарите му казал за това на царя. Царят повикал Якинт и го принуждавал да вкуси от месото на жертвоприношението. Якинт отказал, като заявил, че е християнин. Започнали да го бият и мъчат, но той все повтарял: «Аз съм християнин, Христа почитам и на Него се покланям.» Затворили го в тъмница, като забранили да му дават друга храна, освен идоложертвена. Якинт търпял глад, но не се докосвал до донесената му храна. Така минали 38 дни. Веднъж поставеният на стража воин влязъл в тъмницата и видял, че тя е озарена от чудна светлина, а ангели подкрепят верния служител на Христа. След известно време царят заповядал да доведат отново Якинт при него, но го намерили умрял в тъмницата. Около тялото му имало светли ангели и благоухание пълнело мрачния затвор. По заповед на царя тялото на мъченика било хвърлено вън от града, за да бъде изядено от зверове. Но един благоговеен свещеник, на име Тимотей, тайно го взел и погребал у дома си. След няколко години мощите на светия мъченик били пренесени в  Кесария Кападокийска.